Kort Libanees (2)

Wandschildering van Maria (Nationaal Museum van Libanon, Beiroet)

Libanon is een verdeeld land en het zal u wel bekend zijn dat de scheidslijnen religieus zijn. Je hebt christenen en moslims; die laatsten zijn weer verdeeld in soennieten en sji’ieten, en van die laatsten zijn de druzen een zó bijzondere variant dat je je kunt afvragen of je ze nog als sji’itisch kunt beschouwen. Die groepen zijn onderling weer verdeeld, soms langs religieuze lijnen en soms langs politieke lijnen. Er zijn bijvoorbeeld twee grote sji’itische partijen, de nationalistische Amal en de pro-Iraanse Hezbollah. En er zijn altijd de ego’s en de belangen van de diverse politieke leiders.

Hoe schep je eenheid in “a house of many mansions”? De overheid heeft in het verleden ingezet op een gedeeld verleden door de vernieuwing van het Nationaal Museum. Men is daarbij bepaald niet zuinig geweest en het is een van de mooiste culturele instellingen van de wereld, maar ik krijg niet de indruk dat het verleden werkelijk helpt om eenheid te scheppen. Geschiedenis is er natuurlijk ook helemaal niet om nationale identiteiten te helpen vormen, maar ik kan me bovendien niet aan de indruk onttrekken dat veel Libanezen ook niet al te veel van het verleden weten willen. Niet helemaal onbegrijpelijk natuurlijk, want elke politieke groep heeft lijken in de kast. Niet zelden letterlijk.

Vandaag was het Maria Boodschap, een van de gedeelde christelijk-islamitisch-druzische feesten, waarbij wordt herdacht dat een engel aan Maria kwam aankondigen dat ze moeder zou worden. Er zijn vanzelfsprekend beroepsgelovigen die erop wijzen dat er nogal wat verschil is tussen enerzijds het islamitische idee dat Maria de moeder van een profeet was en anderzijds het door de meeste christenen aangehangen idee dat Maria de moeder van God was, maar daar trekken gelovigen zich vanzelfsprekend niet zoveel van aan. En dus profiteert iedereen in Libanon van een vrije dag, van een extra lang weekend en van een mooie gelegenheid wat familie op te zoeken.

Van het plaatje hierboven, waarover ik al eens blogde, wordt beweerd dat het de oudste afbeelding is van Maria. Ik weet niet of het waar is. De wandschildering is gevonden op de Al-Bass-begraafplaats in Tyrus en nu te zien in het Nationaal Museum te Beiroet.

Deel dit:

4 gedachtes over “Kort Libanees (2)

    1. gert

      Er zijn eerdere afbeeldingen van Maria, ook als die figuur in Dura geen Maria is. De aanbidding van de ‘Wijzen’ met Maria en Christus is vanaf de derde eeuw aanwijsbaar op verschillende media (bv. een schildering in de catacombe van Priscilla, een marmeren grafsteen van Severa in het Vaticaan, een jaspis gem in Oxford). Ik denk dat je wel kunt zeggen dat dit de vroegste afbeelding is van de Theotokos, zoals die later in de Byzantijnse kunst vorm krijgt. De afbeelding is nl. gedateerd, zoals Jona in het gelinkte stukje schreef, enkele jaren na het concilie van Efeze.

  1. Tonni de Boer

    Ze heeft tegelijkertijd zulke opgewonden rode koontjes en zo”n serieuze indringende blik. En toch straalt het deemoedigheid uit. Dat moet dus wel waar zijn! Meesterlijke schildering!

Reacties zijn gesloten.