Straatnamen in Beiroet

Het hotel in Beiroet waar ik momenteel verblijf, het Commodore, is gevestigd aan de Rue Baalbek, maar er is niemand die de straat zo noemt. Commodore Street is de gebruikelijker naam. Het is natuurlijk tevens de meest logische naam, maar helaas komt ze niet voor op de landkaarten.

De simpele waarheid is dat Beiroet door de burgeroorlogen nogal is veranderd en dat officiële namen daardoor niet altijd relevant waren. De natuurlijke neiging van mensen om zich te oriënteren aan de hand van opvallende punten in het landschap en de namen daarop te baseren, nam het vervolgens over. Zo ontstonden nieuwe namen, ook daar waar de officiële namen prima zouden hebben voldaan.

Lees verder “Straatnamen in Beiroet”

Straatnamenleed

Een paar weken geleden had ik het over de idiote straatnamen in Houten: de Via Horta bijvoorbeeld. In de buurgemeente Nieuwegein kunnen ze d’r ook wat van. Al sinds jaar en dag gebruik ik de Arresleedrift als voorbeeld van een verzinsel van een ambtenaar met een diepgevoelde haat jegens zijn werk, jegens de burger, jegens zijn gemeente en jegens de bewoners van de nieuwbouwwijk. (Ik neem aan dat er wel een diagnose is te vinden in de DSM5, zoiets als “geëxternaliseerde zelfhaat”.) Opgemelde sadistische ambtenaar zal ook wel verantwoordelijk zijn voor een ander adres in Nieuwegein waar ik laatst over struikelde: de Ringslangweide. Arme bewoners.

En dat terwijl het toch niet zo moeilijk is. Waarom kunnen we voor de belangrijkste straten niet volstaan met namen die de bezoeker op weg helpen? De Kerkstraat, de Zeedijk, de Brink, de Paleisstraat, de Bosweg, de Dam, de Zuiderboulevard, de Industrieweg, de Beukenhof, het Singel, de Molenweg, de Paardenmarkt, de Schoolstraat, de Parallelweg en de Hoofdweg. Of vernoem je straten naar bestemmingen: de Lochemseweg, de Stationsstraat, de Amsterdamsestraatweg, de Zevenheuvelenweg, de Weespertrekvaart, desnoods de Weg tot de Wetenschap. Allemaal prettige namen die een vreemdeling helpen zijn weg te vinden.

Lees verder “Straatnamenleed”