De catechismus van Sint-Nicolaas

 

Vraag: Bestaan er meerdere Sinterklazen?
Antwoord: Er bestaat slechts één Sinterklaas, doch in meerdere personen.

Vraag: Wat moeten wij denken van de mening dat er geen Sinterklaas zou bestaan?
Antwoord: De mening dat er geen Sinterklaas zou bestaan, is een afschuwelijke ketterij, die wij met kracht moeten bestrijden.

Vraag: Kunnen zij, die niet in Sinterklaas geloven, toch nog tot de gelovigen gerekend worden?
Antwoord: Zij die niet in Sinterklaas geloven, kunnen voorzeker nog tot de gelovigen gerekend worden. Maar Sinterklaas houdt niet meer van hen. Zij behoren derhalve niet meer tot de beminde, maar tot de volwassen gelovigen.

Vraag: Hoe is het mogelijk dat Sinterklaas met paard en al door de schoorsteen komt?
Antwoord: Dat Sinterklaas met paard en al door de schoorsteen komt, is een mysterie, dat wij kinderlijk moeten aanvaarden.

Vraag: Zal ons dit mysterie ooit worden uitgelegd?
Antwoord: Dit mysterie zal ons in het hiernamaals door Sinterklaas zelf worden uitgelegd.

Vraag: Is Sinterklaas in de hemel?
Antwoord: Wis en waarachtig, wat zullen we nou hebben?

Vraag: Hoe kan Hij dan elk jaar uit Spanje komen?
Antwoord: Dat Sinterklaas in de hemel is, en toch elk jaar uit Spanje komt, is weer een van die mysteries, die wij met blijmoedigheid moeten aanvaarden.

Vraag: Zal ook dit mysterie later worden uitgelegd?
Antwoord: Dit mysterie zal nimmer worden uitgelegd.

Vraag: Is Sinterklaas ook klein geweest?
Antwoord: Sinterklaas is nimmer klein geweest, maar terstond als Sinterklaas geboren.

Vraag: Is dit ook een mysterie?
Antwoord: Dit is volstrekt geen mysterie. Want als Sinterklaas klein geweest was, had Hij in zichzelf moeten geloven, en iemand, die in zichzelf gelooft kan niet heilig worden.

Vraag: Waarom rijdt Sinterklaas over de daken?
Antwoord: Sinterklaas rijdt over de daken om vijf redenen:

 1. omdat het een wonder is;
 2. omdat daar het minste kwaad gebeurt;
 3. omdat daar de meeste schoorstenen staan;
 4. uit de macht der gewoonte;
 5. omdat Hij boven hoogtevrees staat.

Vraag: Hoe is het te verklaren dat Sinterklaas meer aan rijke dan aan arme kindertjes geeft?
Antwoord: Dat Sinterklaas meer aan rijke dan aan arme kinderen geeft, is helaas wederom een mysterie.

Vraag: Zal ook dit mysterie ons in het hiernamaals verklaard worden?
Antwoord: Neen. Dit mysterie zal ons, naarmate wij ouder worden, reeds op aarde duidelijk worden.

Vraag: Is Sinterklaas lid van de Katholieke Volkspartij?
Antwoord: Sinterklaas is geen lid van de Katholieke Volkspartij. Maar daar het niet ontkend kan worden dat Hij altijd in beweging is voor het volk, is hem het lidmaatschap aangeboden der Nederlandse Volksbeweging.

Vraag: Heeft Sinterklaas dit aanvaard?
Antwoord: Sinterklaas heeft geweigerd, en wel om twee redenen:

 1. omdat hij boven de partijen staat;
 2. omdat Hij er niets van begrijpt.

Vraag: Begrijpt Sinterklaas dan niet alles?
Antwoord: Sinterklaas begrijpt alles, maar er zijn grenzen.

Vraag: Is Sinterklaas onfeilbaar?
Antwoord: Sinterklaas is in suiker en speelgoed voorzeker onfeilbaar, doch daarbuiten kan en mag Hij dwalen.

Vraag: Is Sinterklaas gehoorzaamheid verschuldigd aan de paus?
Antwoord: Sinterklaas houdt weliswaar voeling met Rome, doch is daartoe geenszins verplicht.

Vraag: Staat Sinterklaas onder het gezag der Nederlandse bisschoppen?
Antwoord: Op de begane grond is Sinterklaas onderworpen aan het gezag der Nederlandse bisschoppen, doch eenmaal op de daken beschouwt Hij zich buiten het bereik van het episcopaat.

Vraag: Berust deze beschouwing op goede gronden?
Antwoord: Deze beschouwing berust meer op hoge, dan op goede gronden.

(De volgende vragen zijn niet verplichtend en behoren tot de zgn. kleine lettertjes.)

Vraag: Heeft Sinterklaas ook vijanden?
Antwoord: Sinterklaas heeft drie vijanden, te weten: de Paashaas, het Kerstmannetje en zij, die weigeren Hem als ernst te beschouwen. Van de eerste twee zegt Hij dat Hij niet gelooft dat ze bestaan, en van de derde dat het niet bestaat dat ze niet geloven.

Vraag: Heeft Sinterklaas tijdens de oorlog ook aan Duitse kindertjes gegeven?
Antwoord: Sinterklaas heeft tijdens de oorlog aan alle Duitse kindertjes gegeven, die in Hem geloven.

Vraag: Moet Sinterklaas nu niet als collaborateur en profiteur beschouwd worden?
Antwoord: Als profiteur kan Sinterklaas niet beschouwd worden, daar Hij alleen gegeven en niets ontvangen heeft. Als collaborateur heeft Hij reeds terechtgestaan, doch het Hof heeft, in overweging nemende:

 1. de hoge leeftijd van de delinquent, en voorts:
 2. aannemende dat de door Hem geleverde speelgoederen de geallieerde opmars niet merkbaar vertraagd hebben,

gemeend met een berisping te moeten volstaan.

[De bovenstaande parodie op de rooms-katholieke catechismus, op 8 december 1945 gepubliceerd in Elseviers Weekblad  onder de titel “Bijzonderheden over Sinterklaas die een ieder moet weten”, behoort tot het allerbeste dat Godfried Bomans ooit heeft geschreven. Hij alludeert nogal eens aan de Doorbraak: de poging, kort na de Tweede Wereldoorlog, te komen tot partijpolitieke vernieuwing, waarover ik eerder blogde.

Om de tekst te mogen vermenigvuldigen dien ik me, zo lees ik voorin de bundel Kopstukken, te wenden tot de schrijver, die echter is overleden. Gezien diens oprechte liefde voor ’s Neêrlands mooiste feest, neem ik aan dat hij er daar boven in de hemel geen bezwaar tegen heeft dat ik het hier op mijn blog plaats.]

Deel dit:

8 gedachtes over “De catechismus van Sint-Nicolaas

 1. zoi1

  Ik vond dat de antwoorden evengoed van jou hadden kunnen komen. Jij zou zulke vragen ook ongeveer zo hebben beantwoord.

  1. Daar zeg je zo wat.

   Laten we dan maar hopen dat die een beetje schikkelijk zijn. Ik ben er niet op uit mensen te duperen; wel wil ik tonen hoe leuk Bomans is. Het is ongeveer hoe ik zelf geciteerd zou willen zijn.

 2. Heb altijd genoten van Godfried Bomans op TV . Kort geleden nog de uitzending met zijn broer en zus gezien die ook vol humor zat.
  Heb hem gedeeld,zou hij dat ook wel goed vinden?

 3. Dries van Dixhoorn

  Ik was in mijn jeugd een grote fan van Godfried Bomans en eigenlijk nog steeds.
  Deze catechismusvragen kende ik niet. Hier herken ik toch ook weer de humorist Bomans.

 4. Gabriel Prinsenberg

  Ik heb ooit deze Sinterklaas catechismus door Bomans zelf horen voorlezen. Ik hoor er nog zijn stem bij…Het was ook altijd een genot zijn columns te lezen indertijd in de Volkskrant. Dank je wel voor je boeiende ‘stukjes’.(zou Simon Carmiggelt zeggen)
  Gabriel Prinsenberg

Reacties zijn gesloten.