MoM | Waarom we humaniora hebben

De historische wetenschappen werken met allerlei soorten begrippen: de wezensdefinitie, de omschrijvende definitie, de typen, de ideaaltypen, de extreemtypen, de familiegelijkenissen. Daar wil ik het eens over hebben.

Een wezensdefinitie is mogelijk als er een benoembare essentie is die bij alle beschreven objecten en alleen bij de beschreven objecten voorkomt. GW-Basic is een computertaal met een bepaalde grammatica, die we niet aantreffen bij andere computertalen. Een bonobo heeft een eigen DNA dat andere dieren niet hebben. Slavernij is het als iemand anders jou bezit. Water bestaat uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof. Als het zo precies niet lukt, zullen we zaken moeten beschrijven door middel van omschrijvende definities of een van de andere soorten begrippen.

En dan gaan we het nu – zucht – hebben over Zwarte Piet.

Welles nietes

Eerst even dit: ik ben een traditionalist. Dat betekent dat ik weet dat het Sint-Nikolaasfeest allerlei historische transformaties heeft ondergaan (lees maar) en nog zal ondergaan. Ik heb dus geen enkele moeite met aanpassingen en heb in de jaren negentig zowel zwart als blauw gepiet. Roetveegpiet en Stroopwafelpiet zijn niet werkelijk mijn ding, maar zijn me ook geen crisis waard. Ik zie niet in wat er tegen is om een beetje rekening te houden met andermans gevoeligheden.

Dat gezegd zijnde, ik ben ook historicus en gruw van de gevoerde discussie. Wie zegt dat Zwarte Piet racistisch is, benoemt een essentie. Het probleem is: die is er niet. Wie zich als Zwarte Piet verkleedt, doet dat immers niet met de bedoeling mensen belachelijk te maken. De werkelijkheid is complex, maar de gelijkstelling van Zwarte Piet aan racisme dwingt mensen die zichzelf niet als racisten beschouwen om het tegengestelde standpunt in te nemen. Dan staan twee partijen tegenover elkaar die allebei claimen als enige een essentie te benoemen. Racisme! Kinderfeest! Nietes! Welles! Omdat er geen ruimte voor concessies meer is, escaleert het dus via politiegeweld in Dordrecht en Gouda tot iets dat verdraaid veel lijkt op een fascistische knokploeg.

Je kunt wél zeggen “ik ervaar het als racisme”.  Je kunt ook zeggen “ik ervaar het niet als racisme”. Dan laat je de ander ruimte om in jouw richting te bewegen.

Ik begrijp overigens heel goed dat groepen als KOZP kiezen voor de radicalere formulering, want eerdere pogingen het vriendelijk aan te pakken – jaren tachtig, negentig – leverden maar weinig op. Het probleem is nu echter wel dat essenties zijn benoemd waar de werkelijkheid veelvormig is. De discussie is nu zo gestructureerd geraakt dat harmonieuze oplossingen ondenkbaar zijn.

Iets soortgelijks speelt bij de hoofddoeken van moslima’s. Volgens Nieuw Rechts zijn die een symbool van onderdrukking, volgens sommige moslima’s een manier om jezelf als gelovige identificeerbaar te maken en volgens weer andere moslima’s dienen ze om je decent te bedekken. Drie interpretaties, waarvan twee binnen hetzelfde geloof, en er is niet één juiste. Je kunt elkaar in de haren vliegen door te doen alsof er een benoembare essentie is, maar het is wijzer te accepteren dat er geen essentie is, dat de ander een afwijkende visie hebben mag en dat de vraag niet hoeft te zijn wie er gelijk heeft. Dat geeft ruimte elkaar tegemoet te komen.

Waarom we humaniora hebben

Dit is dus waarom we humaniora hebben: omdat ze ons helpen onze eigen denkpatronen te doorgronden, om de structuur van onze discussies te verhelderen en wat gelukkiger mensen te zijn. Met wat meer inzicht in de gebruikte begrippen zouden we hebben kunnen zien dat we, door een essentialistische gelijkstelling van Zwarte Piet aan (geen) racisme, een doodlopende straat zijn ingelopen.

Ik beweer overigens niet dat dit deel van het geesteswetenschappelijke instrumentarium de perfecte oplossing garandeert. Ik weet immers dat woorden – en dus ook begrippen – associaties met zich meebrengen en dus politieke instrumenten kunnen worden. Maar door te denken over wat de beperkingen van onze begrippen zijn, kunnen we problemen herkennen voordat deze onbeheersbaar worden.

(Tussen haakjes: denk ook aan het essentialisme dat een rol speelt in het frame dat er een tegenstelling zou bestaan tussen Oost en West. De oudheidkunde heeft een speciale verantwoordelijkheid om dit frame te ontmantelen. Omdat ik daarover al vaker heb geblogd, laat ik het nu even liggen, maar de terugkeer van dit allang aan flarden geschreven frame is nog gevaarlijker dan het essentialisme rond Zwarte Piet. Dit speelt immers ook buiten Nederland en Vlaanderen.)

Iedereen geesteswetenschapper

“Er is geen essentie,” zeggen historici en andere sociale wetenschappers en geesteswetenschappers dus. “Trekken wij ons niets van aan”, was de reactie de afgelopen jaren, of eventueel “Hoe hadden wij dat kunnen weten?” Tegen het eerste antwoord is geen kruid gewassen, maar het antwoord op de tweede tegenwerping is dat het te wensen ware geweest als de beoefenaren van de historische disciplines wat minder de nadruk hadden gelegd op feiten en gebeurtenissen en wat meer hadden geprobeerd mensen te leren denken als geesteswetenschappers. Simpel gezegd, als de humaniora een Bildungsideaal bieden, moeten ze de mensen niet slechts wat conclusies toewerpen, maar moeten ze de ambitie hebben hen te leren denken als geesteswetenschapper.

Deze dimensie, welbeschouwd een pedagogisch ideaal, is de laatste kwart eeuw steeds verder uit het zicht verdwenen. Mensen kunnen nergens meer leren welke soorten begrippen bestaan. Het verleden is in de praktijk verschraald tot de platvloerse beleefbaarheid van de erfgoedsector of tot een schoolvak waarin door gebrek aan lesuren de enige verdieping moet bestaan uit het gemakzuchtige vergelijken van toen en nu. Geen wonder dat mensen het belang van de historische en de andere geesteswetenschappen niet langer herkennen, want het huidige aanbod is weinig uitdagend.

De aanval op KOZP in Den Haag is beangstigend. Die ging niet over Zwarte Piet maar ging over de vraag wie in onze maatschappij mogen meepraten. En hij toont ons wat de wereld wordt als de humaniora verdwijnen.

[Dit stukje hoort bij mijn reeks “Methode op Maandag” en ging niet over Zwarte Piet maar over essentialisme. Het ging ook over de noodzaak dat mensen in staat worden gesteld te leren welke soorten begrippen bestaan, zodat ze weten waar de grenzen liggen van hun redeneringen. Houd daar even rekening mee bij uw reacties. Een discussie over Zwarte Piet ontaardt in welles/nietes en is niet zo vruchtbaar.]

Naschrift

Een discussie over essentialisme zou vruchtbaarder zijn geweest dan wat zich feitelijk hieronder ontspon. Omdat ik weg moet van huis en niet meer kan overzien wat de reacties zijn, sluit ik de commentaarsectie.

Deel dit:

58 gedachtes over “MoM | Waarom we humaniora hebben

 1. Je gaat er ten onrechte van uit dat mensen in een discussie een oplossing zoeken. Maar het is geen toeval dat twee partijen kiezen voor wat je terecht identificeert als essentialisme. Ze willen zich van andere meningen afbakenen. Het gaat om een recht om onbediscussieerd eigen gelijk.

 2. Truus Pinkster

  Jona, wederom dank voor je verdediging van de geesteswetenschappen.
  Dit soort blogs stuur ik altijd aan veel van mijn kennissen toe waaronder nogal wat bèta’s die geesteswetenschap ( nog steeds, of allang) niet als een wetenschap beschouwen.

 3. Mooie nuances breng je aan.
  Als 63-jarige Amsterdammer volg en steun ik de groep KOZP.

  BlokkeerFriezen of ADO- en PSV-knokploegen mogen dan misschien als dolle stieren op een rode lap afstormen. Het Kinderfeest met Blackface / Zwarte Piet moet naar mijn idee evolueren naar een vredelievende traditie.

  Alle kinderen in Nederland hebben daar in mijn ogen recht op.

  Vredelievende groet,

  1. Over de Blokkeerfriezen wil ik nog even dit kwijt: bedenk dat dit niet alleen ging om Zwarte Piet, maar ook om verzet tegen randstedelingen die naar Dokkum kwamen om zich te mengen in een discussie die in Friesland al wordt gevoerd. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de nationale media, in het Gooi gevestigd als ze zijn, dit aspect onvoldoende hebben belicht. (Daarmee keur ik overigens niet goed dat de Blokkeerfriezen probeerden het recht op demonstratie in te perken.)

   1. @jona: inderdaad, je mag ook met andermans gevoelens rekening houden, bijv. die van de niet-randstedelingen.Heb je goed gezegd, Jona.
    Een vertelde ooit dat die Hollanders gek waren, ze spanden een rechtszaak aan over een sprookje. Hij vond het volstrekt belachelijk.

 4. Frans

  “Wie in onze maatschappij mogen meepraten”. Het lijkt erop dat het nogal oneerlijk verdeeld is wie dat wel en niet mag. Laat ik de krant die ik steeds minder als mijn krant beschouw eens als voorbeeld nemen, de NRC:
  Na de actie van de Blokkeerfriezen werd de burgemeester van Dokkum in een kort stukje kritisch bevraagd en kreeg Jerry Airfriye twee volle pagina’s om zijn verhaal te doen. Jenny Douwes niet.
  Ander voorbeeld, het boerkaverbod. De ombudsman van de krant schreef dat de krant veel meer stukken van tegenstanders van het verbod dan van voorstanders kreeg toegestuurd. Ze moesten echt zoeken naar iemand die er voor was.
  Zwarte Piet en het boerkaverbod hebben een ding gemeen: het merendeel van de Nederlandse bevolking is voor, maar de tegenstanders domineren de media.
  Zo krijgen mensen dus het idee dat verongelijkte minderheden meer aandacht krijgen dan de gewone Nederlanders. En dan komen de verhalen over linkse elite en patijkartel.

  1. Extreme en nieuwe standpunten zijn nieuws. Gematigde en oude standpunten zijn dat niet. Ik denk dat dat de eenvoudige verklaring is. Maar inderdaad, als die onderbelicht blijven in de media, voelen mensen zich genegeerd.

  2. FrankB

   Is het al eens bij u opgekomen dat die minderheden goede redenen hebben om verongelijkt te zijn? Omdat ze als tweederangsburgers worden behandeld, bv.? Zelfs in Oost-Groningen, volgens het FNV één van de sociaalste regio’s van het land? Zie onder – ik spreek leden van die minderheden wekelijks.

 5. eduard

  Jona gaat er volgens mij terecht van uit dat mensen in een discussie een oplossing zoeken, zoals u ook zelf zegt: de twee partijen willen helemaal niet discussiëren. Als ik naar Duitse praatprogramma’s kijk valt me altijd weer op dat ze zo vaak naar elkaar luisteren en reageren op elkaars argumenten, zo lekker ouderwets. Niet dat die Duitsers niet ook van die dichtgetimmerde drammers hebben, meer dan genoeg, maar het lijkt wel alsof de meeste Nederlanders, of ze nu voor KOZP of Pegida zijn, alleen nog maar hun mening kunnen geven om vervolgens de oren dicht te stoppen.

  1. FrankB

   Ja, zo kortzichtig dat slachtoffers van pestgedrag niet naar pestkoppen willen luisteren. Als u geen pestkop bent (wat ik van harte hoop) dan stel ik u voor eens met iemand van KOZP te gaan praten. Ik heb dat gedaan. Ik heb ook met aanhangers van Jenny Douwes gesproken.

 6. jacob krekel

  Interessante blog, zoals gewoonlijk op maandag. Geeft te denken. En paar gedachten: essentialisme is gemakkelijk en populair. Al die nuances zijn ingewikkeld. “wie ben jij nou echt” is een veelvoorkomende essentialistische vraag, soms met er nog bij “in wezen”of “in de kern”. En als ik dan zeg dat een mens geen kern heeft, vindt men dat maar flauw. Astrologie is een ander voorbeeld van makkelijk essentialisme.
  De wetenschap der geschiedenis heeft belangrijke bijdragen aan het essentialisme geleverd. Het idee van Johann Gottfried von Herder dat ieder volk zijn eigen essentie heeft staat aan de wieg van veel nationalisme, waar niets, maar dan ook helemaal niet goeds uit is voortgekomen.
  Het idee is wel door veel negentiende-eeuwse historici enthousiast opgepakt en verder uitgewerkt.

 7. Jos martens

  Waarom is die zwartepietendiscussie in Nederland zoveel scherper dan in Belgie?
  Heeft het te maken met kolonialisme? Of volksaard?
  Heb ooit 1 keer zwarte Piet gespeeld.
  Op mijn kleuterschool had Sinterklaas 2 knechten: zwarte Piet en Nicodemus. Die laatste was wat gebruind geschilderd, om herkenning te vermijden, maar duidelijk een blanke. Wij waren voor beiden even bang.

  Houd me voorlopig buiten de hoofddoekendiscussie. Mijn moeder (geboren 1920) zei daarover: ” waarom maken ze zich druk? Wij moesten een hoofddoek dragen op school en zeker in de kerk. En dat is maar 50 jaar geleden. Wat is 50 jaar in het licht van de wereldgeschiedenis.”

  1. Frans

   Wij zijn vijftig jaar verder terwijl binnen de islam de beweging die terug wil naar de zevende eeuw groeiende is. Dat is het verschil.

 8. Dirk

  In Vlaanderen was het na jaren tijd voor een nieuwe Sinterklaas. Voor wie de Vlaamse acteurs wat kent: Wim Opbrouck vervangt Jan Decleir. Ook Zwarte Piet heeft een ander gezicht, maar met de sinds enkele jaren vertrouwde roetvegen.
  Elk jaar opnieuw kussen we onze handjes dat de discussie hier niet zo bits wordt gevoerd, al staan er genoeg heethoofden klaar om keet te schoppen. Het extreem-rechtse Voorpost zal met “echte” Zwarte Pieten aanwezig zijn bij de intrede van de Sint op 16 november, al ben ik er van overtuigd dat dit gelukkig aan de meeste mensen zal voorbijgaan. Tip voor alle fans van Sinterklaas en licht absurde humor: die intrede werd steeds vakkundig becommentarieerd door Herman Van den Uytleg, professor in de sinteressante en speculatieve wetenschappen. De sint-canon wordt in Vlaanderen sinds de jaren ’90 gekleurd door Hugo Matthysens heerlijke reeksen Dag Sinterklaas en Sinteressante dingen. Zwarte Piet is er als figuur geëvolueerd.
  Wat je schrijft over de geesteswetenschappen is terecht en baart zorgen. Ik weet niet of mensen de nuance en het compromis verleerd zijn. Soms heb ik de indruk dat men het beu is en dan lijkt “klinkt het niet, dan botst het” wel een doel. Degenen die het in Vlaanderen voor het zeggen hebben, spreken openlijk hun wantrouwen uit tegenover wetenschappers, pers, kunstenaars. Vandaag in het nieuws: studio 100, notoir producent van pulp, wordt door Bart De Wever bewierookt bij prijsuitreiking omdat ze een dam opwerpen tegen Engelstalig kindervermaak. De partij die de nood aan een Vlaamse canon voelt, vermindert cultuursubsidies met 6%, projectsubsidies soms met 60%. Alleen erfgoed blijft gespaard. Diezelfde Bart De Wever gebruikt zijn Romeinse rijk te pas en vooral te onpas in politieke uitspraken over vandaag. Nota bene zen historicus. Zijn broer Bruno heeft duidelijk beter opgelet tijdens de les.
  Ik ben in mijn lesgeven beïnvloed door de MB. Mijn leerlingen maken regelmatig kennis met framing, archeologische prietpraat, de tweede lijn, maximalisme-minimalisme. En mijn collega’s en vrienden ook :-). Het is maar het 5de leerjaar in een kleine Antwerpse school, maar je moet ergens beginnen.

 9. Actie = reactie. “De aanval op KOZP in Den Haag is beangstigend” schrijf je hierboven. Wat je niet vermeld is de aanleiding. KOZP had verleden week namelijk een brief gestuurd naar alle winkeliers in Den Haag die de ‘intocht’ van de goedheiligman sponsoren. In deze brief stond dat de sponsoren kunnen rekenen op de “SPECIALE AANDACHT” van KOZP. Veel sponsoren zijn toen afgehaakt waardoor er financiële tekorten ontstonden bij de organisatie. En nee: de winkeliers werden ECHT niet bedreigd liet KOZP weten toen hun om opheldering werd gevraagd !

  1. FrankB

   Natuurlijk – een aankondiging van vreedzame protesten staat op dezelfde voet als onaagekondigd en ongebreideld fysiek geweld [/ cynisme]. UIteraard is het u teveel moeite om ook maar één voorbeeld te geven van daadwerkelijk geweld van KOZP. Want dat is er nooit geweest. Koste wat kost moeten de slachtoffers van geweld even negatief worden afgeschilderd als de daders.

 10. Er is geen essentie.
  Zoals er ook geen God is.
  Dat kun je Verlichting noemen.
  Maar we moeten niet vergeten dat (schat ik maar) 80% van de mensheid er wel van overtuigd is dat er een essentie is: de absolute waarheid, God, Goden, het Grote geld, heilsleren, ras, de staat, enz.
  En dat al dan niet in radicale vorm, hetgeen geregeld tot escalatie leidt.
  In een pessimistische bui denk ik dat de humanoria altijd voor slechts een 20% van de mensheid van waarde en troost zullen zijn temidden van het dagelijks strijdgewoel.
  Dankzij een Schubert, een H.W. von der Dunk en een Confucius af en toe is het nog enigszins uit te houden.

  1. De inhoud is beter dan de titel. Die legt – en dat is echt onverstandig – de nadruk op precies de twee problemen waar de klassieken mee worstelen: enerzijds de datafraude rond de Sapfo-papyri (en dus de morele implosie van de wetenschap), anderzijds op het probleem dat de klassieken een individualistisch Bildungs-ideaal bieden. Dat is dus niet wat we nodig hebben. We zijn een samenleving, geen verzameling individuen waarvan sommige wel en andere geen toegang hebben tot dit waardevols.

 11. FrankB

  “Waarom we humaniora hebben”
  Laat ik hier eens antwoord op geven voor het stukje te lezen.
  Omdat de humaniora inzicht verschaffen hoe de mens in elkaar steekt. Dergelijk inzicht is van groot belang als we ons willen aanpassen aan veranderende omstandigheden, bv. als gevolg van de klimaatverandering die al lang en breed aan de gang is.

    1. jan kroeze

     Beste FrankB, ook de klimaatverandering is al 4 miljard jaar aan de gang. Dat zou jij toch op z’n minst mogen weten lijkt mij!

 12. Jeroen

  Ik denk dat je makkelijk kunt zeggen dat Zwarte Piet racistishch van oorsprong is, zonder dat de mensen die hem spelen of hebben gespeeld (mezelf als kind uiteraard incluis) dit waren.

  Als dat het argument zou zijn (“ik heb er nooit iets kwaads mee bedoeld, en krijg het gevoel dat mij dit nu wel wordt toegedicht”), waren we al een stuk verder.

  De argumenten die gebruikt worden vóór Zwarte Piet zijn echter vaak zo onzinnig.
  “We doen het voor de kinderen” (onzin…als die morgen cadeautjes krijgen van een paarse T-Rex vinden ze het ook goed.. de idee dat volwassenen nog wel flexibel zijn, maar dat dit voor kinderen lastig wordt is echt de grootst mogelijke nonsens)
  “Het gaat terug tot een Keltische oorsprong (onzin; er is geen enkele link tussen ZP en alle Krampussen in deze wereld.. hij is verzonnen door de bekende schoolmeester in de 19e eeuw)
  “Het komt door het roet in de schoorsteen” (als ik aan de andere kant uit de schoorsteen kwam met twee gouden ringen in mn oor, deed ik dat drie keer per dag… dat neem ik de rode lippen, het IQ-verlies en het dienstig karakter dat dit kennelijk met zich meebrengt wel voor lief)
  “We houden vast aantraditie en identiteit” (schei nou toch uit… u wast ook nog op een wasbord? U wilt opnieuw meer macht naar de Monarch? U denkt met heimwee terug aan de klomp, elke keer dat u uw schoenen aantrekt? … maar hier schreeuwt men ineens “traditie”)

  Maar het argument “ik deed het ook als kind, en bedoelde er niks naars mee…ik vind dat ik met het veranderen van Zwarte Piet dit echter wel min of meer verklaar”; dat is een geldig argument, en daar zou wat meer licht op mogen vallen.

  1. FrankB

   “echter vaak zo onzinnig.”
   Nog zo’n poging om slachtoffers en daders aan elkaar gelijk te stellen.
   Niemand van KOZP heeft ooit beweerd dat mensen die Zwarte Piet spelen racistisch zijn. U hebt een stropop overgenomen. Praat eens met die lui van KOZP, zoals ik heb gedaan. Praat ook eens met heldinnen als Jenny Douwes. Heb ik ook gedaan.

   1. Jeroen

    Ik heb met genoeg voor- en tegenstanders gepraat. U reduceert deze tot óf KOZP, óf Jenny Douwes. Alsof de gehele discussie uit deze twee groepen bestaat.
    Zwak argument; de stropop ligt aan uw zijde, ben ik bang.

 13. FrankB

  “Wie zegt dat Zwarte Piet racistisch is, benoemt een essentie. ”
  In het wetenschappelijk jargon, ja. In het dagelijks taalgebruik niet. Voor natuurkundigen is een tegenwoordig populaire uitdrukking als “ik krijg energie als ik met jou praat” volstrekt onzinnig. Je maakt dan ook een categorie fout als je eist dat mensen hun dagelijks taalgebruik veranderen.

  “Die ging niet over Zwarte Piet maar ging over de vraag wie in onze maatschappij mogen meepraten.”
  Schijntegenstelling. Vanaf het begin, dwz. de arrestatie van Quincy Gario in 2011, gaat het over die vraag. Racistisch Nederland wil vanaf het begin enkele honderdduizenden Nederlanders de mond snoeren en heeft daartoe Zwarte Piet tot symbool uitgeroepen. Als het aantal stemmers op de PVV en de FvD een maatstaf is is dat ruim 20% van de Nederlandse bevolking. Die volhouden traditionalisten te zijn – logisch, want vasthouden aan tradities hoort bij het gevoel van raciale en/of culturele superioriteit.
  Uiteraard liegen racisten, anders zouden ze hun superioriteitsclaim niet kunnen volhouden. Eén van hun leugens is is dat KOZP Zwarte Piet wil aanschaffen. Nee, KOZP wil de traditie aanpassen. Niet minder, niet meer. Een andere leugen is dat KOZP niet wil praten. Integendeel, Jeffrey Affriye is altijd bereid met iedereen te praten. Nog een leugen is dat KOZP iedereen die Zwarte Piet verdedigt voor racist uitmaakt. Itt de meesten hier (incl. JonaL) heb ik met leden van de actiegroep gesproken. KOZP meent dat helemaal niet.
  Dit komt niet meer goed. Daar is het te laat voor. We hebben op grote schaal een situatie die bijna iedere leerkracht kent: een klein groepje pestkoppen dat het voorzien heeft op een klein groepje slachtoffers. Als zij in opstand komen reageren de pestkoppen met geweld. De vraag is wat de middengroep doet, waar bv. JonaL toe behoort. De meeste leden van de middengroep keren zich tegenwoordig tegen de pestkoppen. Een enkeling klaagt erover dat het taalgebruik van de slachtoffers wetenschappelijk niet verantwoord is. Traditionalisten proberen een nieuwe wijziging van een traditie tegen te gaan, houden amechtig vol dat beide partijen in gelijke mate verantwoordelijk zijn en nemen voor lief dat ze zij aan zij met de pestkoppen staan. De pestkoppen rechtvaardigen hun geweld door vol te houden dat ze geprovoceerd worden.
  JonaL weet dankzij zijn vak dat er ook altijd mensen zijn geweest die vanuit een gevoel van sociale rechtvaardigheid de kant van de slachtoffers kiezen. Ik heb mijn keuze gemaakt. Et tu?

  1. jan kroeze

   @frank: tradities horen bij gevoel van culturele superioriteit en racisme? Hoe kom je daarbij, waar haal je dat vandaan? Het zou kunnen misschien, maar dat hoeft beslist niet zo te zijn! Ultralinks of ultrarechts zijn in mijn ogen ook tradities, en die zouden racistisch of superieur zijn? Toe zeg!

  2. Martin

   Geweldloze demonstratie is altijd geoorloofd. En je mag een andere groep ook niet belemmeren bij een vreedzame demonstratie. Dat bleek in de zaak van de blokkeerfriezen: je mag bussen op de snelweg niet tegenhouden om een demonstratie te verhinderen. Dus een KOZP vergadering aanvallen lijkt mij illegaal. Meer valt er niet te zeggen, vanwege internet is dit soort discussie niet te vermijden. Dat we MeToo hebben gezien was ook onvermijdelijk. Zoals hierboven staat heeft KOZP winkeliers onder druk gezet met dubbelzinnige taal, “speciale aandacht”, dat lijkt mij onnodig provocerend.

 14. FrankB

  “omdat ze ons helpen onze eigen denkpatronen te doorgronden”
  Je slaagt er maar matig in om dat zelf te doen, al ben je wel zo eerlijk duidelijk te maken waar dat vandaan komt: je bent gehecht aan een veranderende traditie.
  Tot 2010 kun je best volhouden – al zitten er wel problemen aan – dat Zwarte Piet geen racistisch karakter heeft. Sinds racistisch Nederland Zwarte Piet tot symbool heeft uitgeroepen kan dat niet meer. Als Zwarte Piet van racisme ontdaan kan worden kan het omgekeerde ook – en dat is gebeurd. Op dezelfde wijze hebben nazi’s de volstrekt niet-racistische swastika (zie India met name) voor hun eigen doeleinden ingezet. Het volgens jou even foute “Swastika is nazi” is voor Duitsland geen beletsel het symbool te verbieden.
  Een andere fout die je maakt is je verkeerde gebruik van het werkwoord zijn. Het kan van alles betekenen. “Swastika is nazi” kan bv. betekenen “Swastika is een nationaal-socialistisch symbool”. Het hoeft niet per se “staat gelijk aan” te betekenen. En daarmee vervalt ook je laatste grond voor je klacht tegen KOZP.

  “Trekken wij ons niets van aan”, was de reactie de afgelopen jaren,”
  Zolang je geen bron geeft van een KOZP-activist maak je je schuldig aan de drogreden die bronvervuiling heet (poisoning the well). De knokploegen waar je zo’n afschuw van hebt zullen dan ook van harte met je instemmen. Wie weet zullen ze je zelfs citeren.

 15. A.Minis

  Wasborden en klompen hebben niets met traditie te maken, dat zijn gebruiksvoorwerpen die men vervangt als men betere kan krijgen. Met tradities ligt dat moeilijker. die zijn verbonden met sentimenten en herinneringen. Sinterklaas en Zwarte Piet is een nog niet zo oude traditie, maar wel intussen een traditie. Maar ook tradities kunnen veranderen. Ik denk aan katknuppelen (grrr) of palingtrekken. Ondanks het palingoproer afgeschaft. Dat zou met Sinterklaas in deze vorm toch ook mogelijk moeten zijn? Er worden elke dag nieuwe kinderen geboren die opgroeien met een enigszins aangepast feest.
  Ik denk dat men de associatie met Piet dan zou moeten loslaten, anders blijft het sommigen storen. En een stroopwafelpiet is een idioot idee, roetveegpieten zijn te herkenbaar en regenboogpieten zijn ook niet om aan te zien. En de associatie met de vroegere Zwarte Piet blijft hangen.
  Stuur Zwarte Piet maar met pensioen. Hij had er genoeg van en woont nu in een villa in Spanje. Hij heeft het werk overgedragen aan jonge, lenige jongens en meisjes, in een soort acrobatenkostuum. Ze zijn zwaar geschminkt dus onherkenbaar. Of hij heeft tovenaarsleerlingen ingehuurd in de sfeer van Harry Potter. Die kunnen cadeautjes toveren, dat is gemakkelijke dan dat klimmen door schoorstenen.
  Nou ja, men kan toch wel iets bedenken? aanvankelijke strubbelingen drijven op den duur wel over.
  Maar zoals KOZP het aanpakt, lukt dat nooit. Op die manier zetten de aanhangers van de vertrouwde versie de hakken in het zand.

  1. FrankB

   “En een stroopwafelpiet is een idioot idee, ….. en regenboogpieten zijn ook niet om aan te zien.”
   Tja, u bent uiteraard de ultieme arbiter om de absolute waarbeid in deze zaken vast te stellen.

   “Maar zoals KOZP het aanpakt, lukt dat nooit.”
   U vergist zich. KOZP is aan de winnende hand. Met dank aan de gewelddadige racisten zoals die in Den Haag, waar steeds meer gematigde mensen zich van distantiëren. Zelfs traditionalisten als JonaL. Nederlanders mogen een grote bek hebben – en de inwijkelingen binnen KOZP laten daarmee zien dat ze keurig geïntegreerd zijn – van dergelijk geweld houden de meesten beslist niet. Vandaar de zielige pogingen (zie ook boven) van de daders om de verantwoordelijkheid op hun doelwitten af te schuiven.

   1. A.Minis

    Zeker, FrankB, ik kan bogen op een uitstekende smaak en bedrevenheid inzake make-up,
    En de tijd zal uitwijzen wie aan de winnende hand is.
    Het is u in uw gebruikelijke ijver ontgaan dat ik mijn verbazing enigszins heb genuanceerd.

 16. A.Minis

  Aha, ik zie dat KOZP het redelijk aanpakt, in gesprekken met FrankB. Dat verbaast me, maar ik kan het natuurlijk niet echt goed beoordelen.

 17. En ik? Beide partijen zijn even radicaal als idioot. Waarom zou ik moeten kiezen? Het is juist dat wij-zij denken dat het probleem verergert. Een bewust gecreëerde wij-zij tegenstelling die hier door jou nog eens wordt bejubeld en aangewakkerd.

  “Nog een leugen is dat KOZP iedereen die Zwarte Piet verdedigt voor racist uitmaakt. Itt de meesten hier (incl. JonaL) heb ik met leden van de actiegroep gesproken. KOZP meent dat helemaal niet.”
  Dan zeggen al die leden op Twitter blijkbaar iets anders dan ze menen.

  “De meeste leden van de middengroep keren zich tegenwoordig tegen de pestkoppen.”
  Die middengroep keert zich vooral tegen de manier waarop door beide partijen de discussie wordt gevoerd.

  1. FrankB

   “Beide partijen zijn even radicaal als idioot.”
   Ja, vreedzame protesten zijn net zo radicaal en idioot als het racistische geweld dat in Den Haag is gebruikt. Geef één voorbeeld van geweld door KOZP. Kunt u niet, want is er niet.

   “Dan zeggen al die leden op Twitter blijkbaar iets anders dan ze menen.”
   Bewijs. Bron, naam, toenaam, datum.

   “Die middengroep keert zich vooral tegen de manier waarop door beide partijen de discussie wordt gevoerd.”
   Dan hebt u alle veroordelingen van het racistisch geweld tegen KOZP, ook op deze pagina, keurig en heel prettig buiten beschouwing gelaten.

   “Een bewust gecreëerde wij-zij tegenstelling die hier door jou nog eens wordt bejubeld en aangewakkerd.”
   Een feit vaststellen is niet hetzelfde als aanwakkeren. Met “bejubelen” laat u uw onvermogen zien serieus te luisteren naar mensen die het niet met u eens zijn. Daarmee maakt u zich aan hetzelfde schuldig als waar u mij van beschuldigt. Tja, het is altijd gemakkelijk om iemands woorden verkeerd voor te stellen dan op de inhoud in te gaan, als men amechtig weigert positie te kiezen. Wel handig voor de pestkoppen, die zijn dol op uw houding. Want daarmee faciliteert u hen, ook al wilt u dat zelf niet inzien. Door vreedzame protesten net zo radicaal en idioot te noemen als fysiek geweld.

   1. Ik zeg niet dat beide partijen even gewelddadig zijn, ik zeg dat ze even radicaal en idioot zijn.
    Ik ben niet jouw persoonlijke Google, als je je oogkleppen afdoet had je het zelf al opgemerkt.
    Ik heb niets buiten beschouwing gelaten, ook jouw gestook en geframe niet.
    En ik kies wel degelijk positie, alleen niet voor een van beide partijen.

    Jouw soort van haatzaaiend gedram is precies wat ik bedoel met:
    ‘Die middengroep keert zich vooral tegen de manier waarop door beide partijen de discussie wordt gevoerd.’

     1. Martin

      Een tijdje terug zag ik Robert Moskowitz op TV, ik meen bij DWDD; hij heeft een of meerdere donkere kinderen. Hij zei, gevraagd over dit onderwerp: je hoeft niet heel intelligent te zijn om te begrijpen waar dit over gaat. En zo is dat.

   2. Jeroen

    “Bewijs. Bron, naam, toenaam, datum.”
    Het is een oud en eerlijk gezegd vermoeiend simplistisch argument dat u telkens weer uit uw kastje trekt.
    U gebruikt haast volcontinu anekdotisch bewijs (“KOZP denk zo en zo… ik heb namelijk met ze gepraat”… goh) en eist dan bij anderen complete bronvermeldingen.
    Ja… zo lust ik er nog wel een paar..

 18. FrankB

  De aflevering van Twan Huys’ praatshow tekent waar het om gaat.

  https://assets.televizier.nl/upload/t/t/Twan_Huys_Jenny_Douwes_Televizier.png

  Afrikaanse Jerry Afriyie mocht er niet bij en moest een treetje lager zitten, want inferieur aan de Friese heldin. Hij moet zijn plaats weten, tenslotte. Toen Huys het waagde om Afriyie toch aan te laten schuiven sloeg de koene verdedigster van de Nederlandse traditie op tilt. Want zij op één niveau met een Afrikaan, dat kan natuurlijk niet. De Afrikaan die dat toch wil is volgens Manfred net zo radicaal en idioot als de Friezin. Dus ja, waarom zou men kiezen.

  1. “De Afrikaan die dat toch wil is volgens Manfred”

   Wow, viezerik.

   Maar wel verhelderend dat je eindelijk uit de kast komt en toegeeft Afriyie niet als antiracist te zien maar als Afrikaan. En dus dat jij je als ware antiracist van eigen bloed en bodem je ver verheven voelt boven zo’n ‘Afrikaan’. Die je blijkbaar beschouwt als een soort nuttige idioot.

   Maar dat is wel het tegenovergestelde van wat ik aanduidde met ‘beide partijen zijn radicale idioten’. Waarmee ik achteraf gezien blijkbaar types als jou mee bedoelde: de haatzaaiende viezerikjes.

 19. Al dit gezeik heeft wel tot gevolg dat het hele Sinterklaasfeest me totaal de strot uitkomt. En ik zal de enige niet zijn die er zijn of haar buik volledig van vol heeft. Arme kinderen; ooit was het een onschuldig hoogtepunt in het Nederlandse kinderleven. Nu kan je het hele feest wel afschaffen, besmet als het is door activisme van allerlei soort.

Reacties zijn gesloten.