Professor M. en de OPTA

Plato (Capitolijnse Musea, Rome)

De grens tussen echte professoren en kwakhistorici is vloeiend. Neem de brandspiegel waarmee Archimedes Romeinse schepen in brand zou hebben gestoken. Het staat niet in onze bronnen vermeld en de spiegel zou groter moeten zijn dan de spiegels die met de modernste technieken zijn gemaakt voor ’s werelds grootste sterrenwachten. Kortom, het kan niet, en je zou zeggen dat een echte academicus het Byzantijns verzinsel dus accepteert als een Byzantijns verzinsel. Maar nee, er is een professor die beweert dat Archimedes een stoomkanon bouwde. Inderdaad, er staat niets in de bronnen dat het tegenspreekt. Er staat immers überhaupt niets in de bronnen.

Maar het kan altijd absurder. In Delft woont professor M. Hij staat niet in de hooglerarenlijst van de Technische Universiteit, dus het zal wel een emeritus zijn. En hij heeft Atlantis ontdekt. In Aden.

Lees verder “Professor M. en de OPTA”