Verkiezingprogramma’s

Dit plaatje heeft niets met verkiezingen te maken maar verkiezingen hebben wel alles te maken met haar toekomst.

De afgelopen twee weken heb ik de verkiezingsprogramma’s doorgelezen om te kijken wat de politieke partijen hadden te bieden aan mensen die, zoals ik, lijden aan ongeneeslijke liefde voor ons erfgoed en dan – in mijn geval – vooral de Oudheid. In dit stukje zal ik samenvatten waar de politieke partijen zoal aan denken, in een vervolg zal ik dan nog uitleggen wat volgens mij nodig is.

Wetenschap en politiek

Opvallend is, om te beginnen, dat de partijen meer mooie woorden wijden aan het belang van cultuur dan aan het belang van wetenschap. Vermoedelijk is dat omdat ze vinden dat het laatste vanzelf spreekt. Of vanzelf zou behoren te spreken. De consequentie is immers dat er ook met de wetenschap rekening wordt gehouden, en zoals iedereen weet heeft de politiek zich de laatste tijd weinig aangetrokken van wat bekend is over immigratie, klimaatverandering, slaapklinieken, obesitas en de opvang van mensen met psychische problemen.

Lees verder “Verkiezingprogramma’s”

Groen Links en de Oudheid

groenlinks_logo

Over een maand of vier zijn er verkiezingen. Van de twee grootste partijen heeft de PVV al aangekondigd dat er geen geld meer mag naar de culturele sector en wil de VVD studierichtingen zonder arbeidsmarktperspectief opheffen. Er zal nog wel wat water door de Rijn stromen maar de politiek heeft ontdekt dat er gewin valt te behalen door af te geven op de humaniora. Ik ben daarom de verkiezingsprogramma’s gaan bekijken. Wat betekenen de voornemens voor de oudheidkunde? Vandaag Groen Links.

En eerlijk gezegd: daar had ik meer van verwacht. Ik heb GL altijd beschouwd als de realo-versie van de Partij voor de Dieren, zoals ik de PvdD zag als de fundi-versie van Groen Links. Omdat ik GL serieus neem, stelt een open deur als deze me teleur:

Kunst en cultuur zijn de aanjagers in een open debat en moeten op straat zichtbaar en aanwezig zijn. Culturele instellingen en investeringen kunnen wijken nieuwe dynamiek geven en emancipatie bevorderen.

Lees verder “Groen Links en de Oudheid”

Vuurwerkoverlast?

Onze buurvrouw was bang voor vuurwerk. Daar had ze alle reden toe, want als kind had ze meegemaakt hoe de geallieerden Nijmegen per ongeluk hadden gebombardeerd. Als het Oud en Nieuw was, was zij een van de weinigen die niet de straat op gingen om de buurtgenoten het beste toe te wensen voor het nieuwe jaar. Ze bleef binnen, in mijn herinnering met een hond die de jaarwisseling ook om te janken vond.

Dat ook ik niet houd van vuurwerk, heeft een veel minder ernstige reden. Ik vind het verspilling, meer niet, en ik zal daarover niet klagen zolang ik nog elke week een bos bloemen op mijn bureau zet. Ik zal dus geen Meldpunt Vuurwerkoverlast oprichten.

Lees verder “Vuurwerkoverlast?”