MoM | Pastafari

vergiet_pastafari

Gedoe bij de Technische Universiteit Delft. Geohydroloog Michael Afanasyev wil zijn proefschrift verdedigen in een piratenpak omdat dit zo hoort volgens zijn religie, de Kerk van het Vliegende Spaghettimonster. De Volkskrant legt het u in detail uit. Afanasyev meent dat als andere gelovigen zich mogen bedienen van de symbolen van hun religie, dat ook geldt voor pastafari’s als hij. De Volkskrant legt uit dat voor pastafari’s piraten

… goddelijke wezens zijn, waarbij ‘het opwarmen van de aarde, aardbevingen, orkanen en andere natuurrampen allemaal directe gevolgen zijn van het afnemende aantal piraten sinds 1800.’ Volgens de aanhangers is dat verhaal niet vreemder dan dat van een man die water in wijn veranderde of een god die de zee in tweeën spleet.

Los van de in Delft actuele vraag of religieuze symbolen gewenst zijn bij een promotieplechtigheid: de geciteerde vergelijking van twee verhalen is vreemd.

Lees verder “MoM | Pastafari”

Professor M. en de OPTA

Plato (Capitolijnse Musea, Rome)

De grens tussen echte professoren en kwakhistorici is vloeiend. Neem de brandspiegel waarmee Archimedes Romeinse schepen in brand zou hebben gestoken. Het staat niet in onze bronnen vermeld en de spiegel zou groter moeten zijn dan de spiegels die met de modernste technieken zijn gemaakt voor ’s werelds grootste sterrenwachten. Kortom, het kan niet, en je zou zeggen dat een echte academicus het Byzantijns verzinsel dus accepteert als een Byzantijns verzinsel. Maar nee, er is een professor die beweert dat Archimedes een stoomkanon bouwde. Inderdaad, er staat niets in de bronnen dat het tegenspreekt. Er staat immers überhaupt niets in de bronnen.

Maar het kan altijd absurder. In Delft woont professor M. Hij staat niet in de hooglerarenlijst van de Technische Universiteit, dus het zal wel een emeritus zijn. En hij heeft Atlantis ontdekt. In Aden.

Lees verder “Professor M. en de OPTA”