De dood van Alexander de Grote

De plaats van Alexanders troon, waar later zijn lichaam tentoon werd gesteld.

In 2004 publiceerde ik mijn boek over Alexander de Grote, dat door een onzalige speling van het lot verscheen in dezelfde maand als de speelfilm van Oliver Stone. De meeste recensenten koppelden mijn boek aan óf de film óf de Amerikaanse invasie van Irak, zodat ik er weinig van leerde. Nu hoef ik van recensies ook alleen te leren als er een herdruk is, en die bleef tergend lang uit omdat de markt – dankzij de film – was overvoerd met herdrukken van oudere Alexanderboeken.

Het is zoals het is, maar dit was echt jammer, want mijn boek bevatte, anders dan de herdrukken, nieuwe gegevens. Er zijn namelijk in de laatste jaren allerlei spijkerschriftteksten bijgekomen. Eén van de nieuwe inzichten betrof de dood van Alexander, waarover we nu echt meer weten dan vroeger. Het blijkt nog verdraaid interessant te zijn ook.

Een artikel waarin ik de conclusies samenvat, leest u hier.

Deel dit: