Giro 555

Ik beken dat ik wat ambigu sta tegenover hulpacties voor mensen met honger in Afrika. Aan de ene kant overweeg ik “die mensen moeten geholpen worden, wat denk je anders, verdorie?!”, maar aan de andere kant vermoed ik dat hulp het probleem kan verergeren. Mensen overleven – en dat is natuurlijk mooi. Ze verwekken kinderen – en dat is ook heel mooi, vooral zolang het in beperkte aantallen gebeurt. Dat is helaas niet het geval.

Een deel van de problemen in bijvoorbeeld Darfur is veroorzaakt doordat er te veel mensen zijn: ze kunnen zichzelf niet voeden en er moeten levensmiddelen worden geïmporteerd. Dat er blijvend teveel mensen leven in een gebied met een beperkte capaciteit, leidt weer tot andere problemen, zoals ontbossing. De mensen hebben immers hout nodig om vuur te maken, al was het maar om het eten te bereiden. Vroeg of laat volgt de catastrofe, zou je denken, en als we doorgaan de mensen daar eten te sturen, wordt die catastrofe alleen maar erger.

Lees verder “Giro 555”