Pretstudies

Brief aan De Volkskrant

“Het land heeft ook ‘pretstudies’ nodig”, kopte deze krant op dinsdag 3 september boven een verslag van de Ware Opening van het academisch jaar in Leiden. Ik had deze kop niet verwacht in deze krant, die bankiers niet typeert als “graaiers” en mensen met een arbeidshandicap niet wegzet als “steuntrekkers”.

Waarom, waarom in vredesnaam? Dat de juiste namen van de geesteswetenschappen (humaniora, letteren…) onbekend zouden zijn, lijkt me kras. Nog onlangs was ik een van degenen die deze krant hielpen bij een artikel waarin diverse mensen, academisch en daarbuiten, de aard van de geesteswetenschappen netjes uitlegden (“Alfa’s in opstand”, 25 juli). Moet ik concluderen dat u uw eigen krant niet leest?

Dat dit gangbaar taalgebruik zou zijn of dat het toch tussen aanhalingstekens staat, is ook geen verklaring. U zou het even onprettig vinden als u “azijnbode” werd genoemd. Uw wetenschapsjournalisten worden niet graag weggezet als popularisatoren.

Dat De Volkskrant de kop in de online-versie aanpaste, suggereert dat u hebt herkend dat dit niet de professionaliteit was die de lezer mag verwachten. Ik wil graag weten wat hier verkeerd is gegaan en, vooral, wat u onderneemt om te verhinderen dat u opnieuw instrumenteel bent bij het verdacht maken van een wetenschapsterrein.

Ik ben benieuwd of er een reactie komt. Ik vermoed dat onverschilligheid een rol speelt, en onbegrijpelijk is dat niet. Het is moeilijk enthousiast te worden voor wetenschappen die hun voorlichting negeren. Ook bij de Ware Opening was weer iemand die het belang van de humaniora claimde zonder het te tonen.

Ik zal de redactie van De Volkskrant graag uitnodigen bij “Oog op de Oudheid”.

[Vervolg]

Deel dit:

54 gedachtes over “Pretstudies

  1. Linda Wilke-Hoogendijk

   Meestal ben ik het daar niet mee eens, maar nu wel!
   Zelf heb ik Kunstgeschiedenis gestudeerd, ja, zo’n pretstudie. Maar mijn Gymnasium diploma werd ook al behaald met vakken uit het ‘pretpakket’ …

 1. Martin

  Vandaag in NRC een interview met de minister. Belangrijk punt is de Nederlandse concurrentiekracht. Als er buitenlandse studenten naar Nederland komen voor concurrentie relevante vakken, dan moeten de instituten er wel de capaciteit voor hebben.

  Een criticus (bioloog) zegt “Het is belangrijk om te benadrukken dat de universiteit meer is dan een opleidingsinstituut is voor het bedrijfsleven”. Wat dat “meer” is staat er niet bij, terwijl dat het centrale punt is.

  Overigens hebben de moderne sociologie en culturele anthropologie helemaal niets meer met wetenschap te maken, maar alles met politiek activisme (identity politics). Moet dat ook door de overheid gefinancierd worden?

  1. FrankB

   Merkwaardig genoeg worden zulke opmerkingen nou nooit gemaakt over economie. Of wilt u beweren dat monetarisme, keynesianisme en de klassieke laisser-faire school niet gepolitiseerd zijn?

 2. Frans

  Tja, dat vooroordeel heerst al zo lang. Op de middelbare school werd ook al gezegd dat je een pretpakket had als je koos voor talen en geschiedenis in plaats van wis- en natuurkunde. Mijn idee is dat veel mensen exacte vakken moeilijk vinden en dus denken dat je wel heel intelligent moet zijn als je er goed in bent. Maar voor iemand die goed is in exacte vakken dan zijn dat toch juist de pretstudies!?

  1. Martin

   Ik ken veel beta’s die ook een grote belangstelling hebben voor talen, kunst en muziek (ook actief, piano, viool, saxofoon, gitaar, ..) etc. Alfa’s met belangstelling voor beta vakken zijn er nauwelijks. Ik heb reacties van alfa’s gehad die zich niet kunnen voorstellen wat er zo leuk is aan wiskunde. De exacte vakken behoren niet tot het Bildungsideal.

   1. Marcel Meijer Hof

    Ik zal de uitzondering op de regel zijn: Ik betitel mijzelf als een ‹ echte alpha › met een bescheiden talenknobbel, een hang naar filosofie, een eigenzinnige maar zuivere toonzetting en enig gevoel voor esthetiek. Mijn echte vak is kunstgeschiedenis, doch jarenlang was ik boekhouder.

    Tot voor kort had ik de gewoonte om met enige regelmaat de Studium Generale lezingen bij te wonen aan de Technische Universiteit in ons Twentse stadje. Het was altijd een sport om de tamelijk abstracte technische uiteenzettingen te begrijpen en om heel af en toe een vraag te stellen die niet gemakkelijk te beantwoorden bleek, of om een antwoord te formuleren op een vraag die aan het verder zwijgend auditorium werd gesteld.

    Das Bildunsideal ist mir sehr lieb, maar Algebra bleek niet mijn ding, of was het die rokkenjagende klier van een wiskunde-leraar ?

    De Volkskrant heb ik in mijn studententijd al bij het oud papier geordonneerd.

    1. Martin

     Ik zie zelf geen tegenstelling tussen alfa en beta. Wat mooi is is mooi. Of dat nu wiskunde is of een beeldhouwwerk of muziek. Ik speel zelf piano, Chopin en Schubert etc. Wie is daarvoor ongevoelig? Lof voor uw pogingen om technische lezingen te begrijpen.

   2. Het viel me ook wel op dat mijn beta-medeleerlingen over het algemeen prima met de alfavakken overweg konden, maar dat het andersom toch moeilijker lag. Wat overigens ook niet echt meehielp is dat menig leraar in de exacte vakken zijn aandacht vooral op de beta-talenten richtte en de alfa-ploeteraars vroegtijdig afschreef….. Zo leer je het natuurlijk ook nooit……

  2. FrankB

   1. Natuur- en scheikunde zijn niet bepaald exacte wetenschappen – er zijn tal van inexacte conclusies.
   2. Of wiskunde een wetenschap is is nog maar de vraag. Er zijn bar weinig wiskundigen die systematisch waarnemingen verzamelen of experimenten ontwikkelen en uitvoeren; methodologisch naturalisme komt er nauwelijks bij kijken. Het enige nut van dat vak is als hulpmiddel bij echte wetenschappen. Laat ik het zo zeggen, als wiskunde een wetenschap is zijn filosofie en theologie het ook.
   3. Op school vond ik scheikunde zo gemakkelijk dat ik tijdens de les meer tijd besteedde aan het pesten van mijn leraar dan aan scheikunde. Inderdaad kostte het vak mij nauwelijks moeite. Als ik scheikundigen op stang wil jagen argumenteer ik nog wel eens dat dat vak het afvalputje van de natuurkunde is. Ik bedoel maar, het beroemde periodieke systeem – de basis van het vak – is opgesteld door Niels Bohr, een natuurkundige.
   4. Ik heb nooit uit mijn hoofd kunnen leren, dus waren talen, recht en biologie (de verschrikkelijke citroenzuurcyclus) voor mij in geen enkele betekenis pretvakken.

   1. Martin

    Periodiek Systeem: Mendelejev, 150 jaar geleden.

    En het semi-klassieke Bohr model werd vervangen door de quantum mechanica (Heisenberg etc) in 1925.

    In de chemie gebeurt veel wat (nog) niet valt uit te rekenen, zo ook de biologie; die vakken zijn zeer empirisch. Die vakken hebben dus bestaansrecht. Duitse grap: Physik ist es wenn es nie gelingt, Chemie wenn es immer stinkt.

    1. FrankB

     Nope, Mendelejev maakte een aanzet.
     Heisenberg was ook een natuurkundige.
     Tenslotte heb ik nooit het bestaansrecht van biologie en scheikunde betwist. Waarom zou ik? Wat mij betreft heeft theologie ook bestaansrecht en ik ben een 7 op de schaal van Dawkins.
     Wat ik wel betwist is het voetstuk waarop teveel mensen de natuurwetenschappen en wiskunde plaatsen.

     1. Martin

      Mendelejev heeft op basis van chemische kennis het Periodieke Systeem opgesteld voor de destijds bekende elementen. Op basis van het systeem werden al snel tot dan toe onbekende elementen gevonden: Gallium (door een Fransman), Germanium (Duitser) en Scandium (Scandinaviër). Mendelejev had er geen diepere verklaring voor, die kwam 50 jaar later. De natuurkunde is de meest exacte wetenschap vanwege de wiskundige modellen, en daar er zeer veel heel goede van. Dirac heeft wel eens gezegd dat chemie slechts toegepaste natuurkunde is, maar chemische processen en structuren uitrekenen is nog niet zo eenvoudig.

 3. jacob krekel

  Trouw geeft – zoals een kwaliteitskrant hoort te doen – beide standpunten. Volgens de minister is het beleid om beta-studies te promoten zo succesvol dat het uitbreiden van de opleidingscapaciteit bij onze beta-opleidingen niet kan wachten tot een later moment.
  De volgende cijfers kan iedereen eenvoudig vinden op de site van DUO. Het zijn de aantallen eerstejaars per sector in 2014 en 2018. DUO geeft ook de tussenliggende jaren.

  sector 2014 2018 verhouding
  natuur 4,8 6,2 1,29
  techniek 7 8,9 1,27
  gez.zorg 4,6 5,3 1,15
  economie 8,4 10,9 1,30
  recht 4,1 4,9 1,20
  gedrag&mij 7,8 10,7 1,37
  taal&cultuur 4,3 5,5 1,28
  sectoroverstijgend 2,1 3,4 1,62
  landbouw 1,9 2,3 1,21
  totaal 45 58,1 1,29

  Zoals men ziet stijgt het aantal eerstejaars in de techniek iets langzamer dan de algehele stijging en zit de sector natuur exact op het gemiddelde.
  Wat is hier nu aan de hand? Kletst Van Engelshoven dus uit haar nek? Hadden de beleidsmakers er geen rekening mee gehouden dat hun beleid succes zou hebben? Of wreekt hier zich dat beta studenten veel duurder zijn dan dan andere studenten.
  In ieder geval zou het de minister sieren om uit te leggen wat zij precies bedoelt, en zou het journalisten sieren eenvoudig na te trekken beweringen ook even te controleren.

  1. FrankB

   Geen idee wat van Engelshoven precies heeft gezegd; tegenwoordig volg ik nauwelijks meer wat er uit de monden der politici komt, omdat ik alleen nog belangstelling heb voor wat ze (willen) doen. De reden waarom er geld moet naar met name de technische opleidingen is simpel. Er is een serieus tekort. Of dat te voorzien was is nog maar de vraag, maar het idee om het geld bij alfa’s en gamma’s vandaan te halen is te idioot voor woorden.

   1. Zoals ik een paar dagen geleden al schreef: waarom dan niet korten op het geld dat naar de deeltjesversneller bij Geneve gaat? En/of naar de raketbasis bij Kourou? Dergelijk schuiven wordt van andere vakken ook altijd verwacht.
   2. De rente is ongekend laag. Lenen (denkt de regering toch al over na) is dus een relatief goedkope en gegarandeerd rendabele investering.
   3. En natuurlijk moet ik het feit noemen dat relatief gezien de begroting voor het onderwijs vergeleken met 40 jaar terug ongeveer gehalveerd is.

   1. Frans

    Politici zijn vooral goed in om de zaken heen lullen. Ik heb dat interview met de minister gelezen; veel gepraat en aan het eind weet je nog niks.

 4. jacob krekel

  Ik zie dat de tabel hierboven wat onoverzichtelijk is afgedrukt, maar ik hoop dat hij nog duidelijk genoeg is

 5. Johan Hendriks

  Weet je wat nou zo aardig is ? Dat mijn vak, archeologie, steeds meer een bèta-vak wordt. Althans, zo zou het moeten zijn. Dankzij de opmars van aDNA en de daaruit voorkomende migratiestromen, die pakweg 10 à 20 jaar geleden nog geheel ondenkbaar leken en in sommige gevallen zelf werden afgeschreven. Er kwam een ‘Dutch model’ voor in de plaats, dat we nu weer bij het vuilnis kunnen zetten. Leve de natuurkunde! Gelukkig kunnen vakken steeds meer inter- of zelfs intradisciplinair zijn. En dat is leuk om te volgen.

 6. Ben Spaans

  Ik zat er naast toen het stuk geschreven werd (echt waar, al heb ik het ook vandaag pas gelezen). Ze had een deadline dus heel misschien schoot ‘pretstudies’ ook gewoon lekker op, waarmee ik niets wil excuseren.
  Het was best een indrukwekkende bijeenkomst al was het geluid achteraan vaak niet al te best. Een bekende werd om een reactie voor het Radio1 journaal gevraagd, en wat een sturende manier van vragen – ‘vindt u ook dat alfastudies tegenwicht kunnen bieden aan populisme’ wat meer zegt over de obsessie van een redactie.

   1. FrankB

    Je kunt je bovendien afvragen of er enige empirische data zijn om zoiets te onderbouwen, behalve dan onderbuikgevoelens en stereotypen.

   2. Daar is minimaal één aanwijzing voor. De rol van UvA-antropologe Aysha Navest was aanleiding voor de behoorlijk insinuerende Kamervragen van Duisenberg over de politieke kleur van de Nederlandse onderzoekers.

    De problematiek die in identiteitsstudies aan de orde wordt gesteld, heeft echter minder met alfastudies te maken als met de verwarring van feit en perspectief. Het is gewoon slechte wetenschap, zoals die overal kan plaatsvinden. Ik denk overigens wel dat de kans op slechte wetenschap groter is in een sector waar de beoefenaren onder druk worden geplaatst en scoren moeten. De problemen in de papyrologie zijn een voorbeeld.

    1. Martin

     Het is geen verwarring maar politiek. Men probeert aan een politiek doel een academische status te geven, om zo meer politieke invloed te winnen. De sociologie is, zeker in de VS, door extreem links gekaapt. Dat dat überhaupt mogelijk is, geeft wel aan wat voor “wetenschap” het is. Het doet denken aan het “wetenschappelijk socialisme”. Het komt ook door de identity politics, waardoor het bij sommige onderwerpen praktisch onmogelijk is om je conclusies op feiten te baseren. Ik heb drie kinderen, en ik ben heel blij dat geen van de drie zich op zo’n gebied begeven heeft. Ik heb niets tegen rechtvaardigheid, maar social justice is een soort communisme. Dat is volgens mij bij papyrologie niet het geval. Daar is het probleem meer sparse data.

     Het probleem met de motie Duisenberg was dat de vraagstelling veel te breed was. In de exacte vakken merk je nooit iets van de politieke voorkeuren van de wetenschapper. Er is geen socialistische wis- of natuurkunde. Als je beweert dat de wetenschappers en leraren in het algemeen politiek vooringenomen zijn dan weet het KNAW natuurlijk niet wat je bedoelt. Voor de KNAW was de motie een aanval van een dood schaap.

  1. Ben Spaans

   Ook curieus was een andere vraag: ‘maar de technische studies en bedrijven klagen over gebrek aan geschoold technisch personeel, vindt u het dan niet belangrijk dat daar geld voor komt’ en zo gaan ook media mee in het tegen elkaar uitspelen van de studies.

   1. Ben Spaans

    Weet ik niet, bij de Volkskrant werkt het blijkbaar niet. De geïnterviewde deelde mijn ergernis.

    Zou ik nog mogen opmerken dat het wegzetten van afgestudeerden van na de jaren tachtig als een soort ondermaats geschoolde onbenullen, tienduizenden inmiddels, geen enkel doel dient? Dit was het systeem waarin we verder moesten. Wees er dan eerlijk over dat massaal hoger onderwijs een vergissing is.

    1. Dat ben ik niet met je eens. Het probleem is niet dat massaal hoger onderwijs een vergissing is. Het probleem is dat de kabinetten-Lubbers er het geld niet voor over hadden en dat is iets anders.

     Ik zal erop blijven hameren. Anders beginnen we immers te doen alsof het normaal is. Dat is het niet. De samenleving schreeuwt om wetenschappelijke informatie, niet om halve wetenschappers.

     Eén voorbeeld: ik lees momenteel een artikel over een papyrus dat nooit had mogen worden aanvaard voor publicatie, maar de redactie had de kennis van zaken niet om het te beoordelen.

     Te korte opleidingen leveren slechte wetenschap en daarbij is niemand gebaat.

     1. Ben Spaans

      Maar zou er echt een overheid, van welke kleur dan ook, denkbaar zijn die studieperiodes van 10-15 jaar voor tenminste duizenden studenten ieder jaar zou willen betalen?

      (En vind je zelf bijvoorbeeld dat een studie rechten bv net zo lang zou moeten duren als oudheidkunde?)

 7. Giselinde

  @Martin. “De sociologie is, zeker in de VS, door exreem links gekaapt.” Ik weet niet waar u dat vandaan haalt, maar dat is werkelijk onzin. De Amerikaanse sociologie wordt juist eerder gekenmerkt door een hoog niveau van abstractie, grote nadruk op data en methodologie en verklarende modellen. U zou eens moeten kijken naar de inhoudsopgaves en abstracts van tijdschriften als American Sociological Review en American Journal of Sociology. Ik ben benieuwd wat u daar voor politiek in ziet. Het citaat dat u uit de syllabus van de inleiding van NYU haalt is ook totaal uit zijn verband gerukt: tussen de vele aankondigingen over verklarende modellen en grote theorieen staat een zinnetje over over sociale rechvaardigheid waar ‘veel sociologen’ (dus niet eens alle, zich voor willen inzetten.

  Overigens geldt hetzelfde voor de Nederlandse sociologie: die is vooral kwantitatief, meestal zeer technisch en waar het om politieke visie gaat eeder technocratich dan activistisch. Zie bijvoorbeeld het programma van de Dag van de Sociologie, afgelopen juni in Amsterdam.
  https://www.nsv-sociologie.nl/

  Dergelijke ongenuanceeerde, ongefundeerde generalisaties – niet alleen over de sociologie maar over alle sociale- en geesteswetenschappen – veroorzaken veel schade. Uiteraard valt de sociologie zelf hier ook wel iets te verwijten – maar dan eerder dat we te veel naar binnen gericht zijn,en te veel bezig met onze eigen discipline en academische wereldje, dan dat we te politiek zouden zijn.

  1. Martin

   N. Cofnas et al, July 2017, “Does Activism in Social Science Explain Conservatives’
   Distrust of Scientists? Gratis online.

   “The ASA defines sociology as the study of society including people’s
   social lives, social aggregations, and so on (Smith 2014:5–6). There is nothing
   in the definition about an ultimate purpose of the discipline. Smith (2014),
   however, argues that American sociology is guided by a “sacred project”—a
   political end for which sociological investigation is undertaken and findings
   interpreted and disseminated. The sacred project involves reorganizing society
   to fight oppression, inequality, poverty, hierarchy, and the like. Its ideological
   orientation arose out of the Social Gospel, civil rights, feminism, Marxism, and
   other progressive movements. Smith reviews extensive evidence that sociology
   books published by major academic presses, articles in top journals, events
   sponsored by the ASA, and the three most popular introductory textbooks in
   the field overwhelmingly promote the sacred project”

   Smith, C. (2014). The sacred project of American sociology. New York: Oxford University Press.

   Ik wil best geloven dat het in de VS extremer is.

   1. Voor de gemakkelijke discussie zou ik willen vragen dingen samen te vatten in eigen woorden. Dat draagt bij aan de kwaliteit van de discussie, is de ervaring.

    En er is nog iets – grimmig komisch, om de waarheid te zeggen. Ik moet al die lappen namelijk lezen; helemáál ongemodereerd kan deze blog helaas niet langer zijn. Korte, to the pointe reacties maken het voor mij ook wat overzichtelijker.

 8. Martin

  Nog een citaat uit hetzelfde artikel:

  “In 2007, former president of the American Political Science Association Rober Putnam reported that inhabitants of [racially] diverse communities tend to withdraw from collective life, to distrust their neighbours, regardless of the colour of their skin, to withdraw even from close friends,to expect the worst from their community and its leaders, to volunteer less, give less to charity and work on community projects less often, to register to vote less, to agitate for social reform more, but have less faith that they can actually make a difference, and to huddle unhappily in front of the television. (Putnam 2007:150–51)

  He explained in an interview with the Financial Times:

  “The effect of diversity is worse than had been imagined. And it’s not just that we don’t trust people who are not like us. In diverse communities, we don’t trust people who do look like us. In racially diverse communities, people don’t trust the local mayor, they don’t trust the local paper, they don’t trust other people and they don’t trust institutions. The only thing there’s more of is protest marches and TV watching. (quoted in Lloyd 2006)
  Putnam said that “he had delayed publishing his research until he could develop proposals to compensate for the negative effects of diversity. In his words, it “would have been irresponsible to publish without that” (Lloyd 2006). So he refrained from publishing empirical findings that contradicted a key tenet of contemporary liberalism (“diversity is a strength”) until he could think up a way to make it politically palatable to liberals.”

  Als de empirische resultaten niet acceptabel zijn dan vegen we die gewoon onder het vloerkleed.

  Ik verzin het niet.

 9. Giselinde

  @Martin. Natuurlijk komt de behoefte om de samenleving te bestuderen onder meer voort uit de behoefte deze beter te maken. Het zou ook wel idioot zijn, en ook helemaal niet in lijn met het programma van de universiteit, als dat niet zo was. Maar: het boek van Smith is wat dat betreft niet zo’n overtuigende analyse: een religiesocioloog die graag wil bewijzen dat sociologie ‘eigenlijk’ religie is, ook al zegt iedereen die zich met het vak bezighoudt dat dat niet zo is. Met als belangrijkste ‘data’ zijn eigen ervaring. Sja. Elke studie die argumenteert dat iets ‘eigenlijk’ iets heel anders is dan wat alle participanten er zelf van zeggen begeeft zich op gevaarlijk terrein. Maar Smith zegt natuurlijk iets wat heel veel mensen bevestigt in hun reeds bestaande vooroordelen.

  Ik had het wel sjiek gevonden als je zelf gereageerd had, in plaats van een citaat te sturen, overigens.

  1. Martin

   Ik ben geen socioloog of political scientist.

   Ik las “Smith reviews extensive evidence”, dus dat leek mij wel relevant. Ik ben nogal bewijs georienteerd.

   Onderzoek naar IQ verschilen is ook zo’n (gevoelig) onderwerp, maar daar wil ik verder niets over zeggen.

   Ik ben overigens geen lid van FvD ….

   1. Giselinde

    Het onderzoek naar IQ behoort dan weer tot het domein van de psychologie.

    Uit een overigens positieve bespreking van het boek:
    “A limitation of Smith’s work is the lack of definitive research methodology, as he conducts a content analysis without a rigorous technique of sampling. While he openly acknowledges this empirical deficit, scholars may discount his work altogether due to its unscientific approach. In addition, Smith’s critique of the discipline is filled with visceral language that presents itself, at times, as spiteful and defensive.”

    https://static1.squarespace.com/static/5330cdf0e4b0e85f7bd91d48/t/546cdc06e4b05dcff10bc6a0/1416420701103/Collegium+News+Fall+2014+-+Zepp+Book+Review.pdf

    Waarbij moet worden opgemerkt dat de auteur van de bespreking zichzelf omschrijft als “educator, minister, scholar, and Catholic mission and identity consultant”

 10. Giselinde

  Het onderzoek van Putnam is gewoon gepubliceerd, wordt veel geciteerd en bediscussieerd, en neemt een centrale plaats in in de discussie over de positieve en negatieve effecten die overal in de sociale wetenschappen wordt gevoerd.

  Dat je als wetenschapper laat weten dat je niet gelukkig bent met je onderzoeksresultaten, maar ze toch wereldkundig maakt, lijkt mij juist bewijs van je wetenschappelijke integriteit.

  Overigens is Putnam een politicoloog.

  1. Martin

   Dank voor deze info. Ja, Putnam heeft het bekend gemaakt, maar het geeft wel aan wat de maatschappelijke druk is. De vraag is wel hoeveel niet gepubliceerd wordt.

   1. Giselinde

    Uiteraard, bij elk maatschappelijk gevoelig thema is er maatschappelijke (is niet hetzelfde als wetenschappelijke/collegiale) druk, en persoonlijke overtuiging. Dat maakt de sociale en geesteswetenschappen vaak moeilijker dan de natuurwetenschappen: het gaat om dingen waar je zelf iets van vindt, en waar iedereen iets van vindt. Maar goede sociale/geesteswetenschap gaat daar gewetensvol en zorgvuldig mee om; en gelukkig hebben we daar in de loop van de eeuwen ook allerlei procedures en methodes voor ontwikkeld.

    1. En dat is inderdaad de crux, denk ik: dat er procedures en methodes zijn om de mate van persoonlijke betrokkenheid te beperken.

     Hier zit echter ook een probleem, althans in mijn stukje wereld. Begin jaren tachtig was het onderricht in methoden en theorie beter. Toen die verdomd Tweefasenstructuur kwam, begon het grote inhakken. Ik hoorde onlangs tot mijn verbijstering dat de Lachmannmethode simpelweg niet langer wordt onderwezen en is ondergebracht bij het programma dat onderzoeksschool Oikos aanbiedt aan mensen die al afgestudeerd zijn. Nu zal ik meteen erkennen dat dit niet het cruciaalste aller cruciale zaken is, maar je laat jonge afgestudeerden, geconfronteerd met pakweg een Jezusmythicist, dus onbewapend achter. Mooi eigendoelpunt van onze universiteiten.

     De situatie is nooit volmaakt geweest, ook niet in 1980 of zo. Maar een classicus wist toen tenminste wel wat er ongeveer speelde bij pakweg geschiedenis of archeologie en herkende wanneer hij advies moest inwinnen. De huidige generatie classici weet dat niet, is niet in staat een historicus te onderscheiden van een kwakhistoricus en heft dus Tom Holland op het schild.

     Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor andere oudheidkunde-mensen, maar indachtig mijn opmerking hierboven om het to the point te houden, rond ik af.

     Tevens hoop ik hiermee een punt onder deze uitwisseling van meningen te hebben. Ik moet weg van huis en kan even niet modereren.

   1. Martin

    Ik heb hier verder niets zinnigs aan toe te voegen. Ik vind het wel nuttig dat deze discussie gevoerd wordt. De motie Duisenberg is overigens een stille dood gestorven. Duisenberg zit niet meer in de 2e Kamer. Er is in April een hoorzitting geweest, dat heeft zo te zien verder ook geen gevolgen gehad. Nu FvD zichzelf om zeep help zal de VVD er wel niet meer over gaan beginnen.

Reacties zijn gesloten.