De vroege Stoa (5): Logica

Dobbelstenen uit Oxyrhynchos (Chicago Oriental Institute)

[Tijdens het Hellenisme kregen de Academie van Plato en de Peripatetische school van Aristoteles gezelschap van nieuwe filosofische stromingen, zoals het Cynisme, de Cyreense School en het Epicurisme. De bekendste was de Stoa. Het eerste deel van deze vijfdelige reeks was hier.]

Als het gaat om logica en wetenschap verschilde de Stoa fundamenteel van insteek met eerdere filosofische scholen. Eerder waren de platoonse Academie en vooral het Lyceum van Aristoteles dé autoriteiten op het gebied van wetenschapsfilosofie en logica. Wat die beide scholen bindt, is dat zij geïnspireerd door hun voorganger Parmenides naar de essentie der dingen zochten, naar een onveranderlijke waarheid achter de veranderlijke verschijnselen.

Lees verder “De vroege Stoa (5): Logica”

Einstein is saai

Jaren, jaren geleden. Mijn beste vriend en ik zijn in het John Adams Institute, het Amerikaanse culturele centrum in Amsterdam. Degene die zal spreken is Bram Pais, de auteur van een veelgeprezen biografie van Albert Einstein, Subtle is the Lord. Het boek, zo hebben we begrepen, is vooral goed omdat het de puzzels uitlegt waarmee Einstein worstelde.

De avond wordt een ramp. Pais begint met wat anekdotes over de gebiografeerde, vervolgt met wat anekdotes over de gebiografeerde en rondt af met wat anekdotes over de gebiografeerde. Hij onderbreekt zijn betoog af en toe met wat anekdotes over de gebiografeerde. Over de relativiteitstheorie vernemen we precies niets. Interessanter dan Pais is deze avond het baltsgedrag van een bekende literatuurcriticus die meer oog heeft voor een boekverkoopster dan voor Pais.

Lees verder “Einstein is saai”