Pythagoras in de problemen

Om te zien hoe overheidsdiensten elkaar dwars kunnen zitten, schakelen we nu over naar Apeldoorn, naar het “Parkje van Pythagoras” om precies te zijn. Het parkje, dat u hier uit de lucht kunt zien, is dus een driehoek. Een bord legt uit wat de bedoeling is:

Het parkje wordt aan twee kanten omgeven door stoeptegels van 30 x 30 cm. Door tegels te tellen kun je uitrekenen hoe groot die twee zijden zijn. Met de stelling van Pythagoras (A²+B²=C²) kan je nu de lengte van de derde zijde uitrekenen. A en B staan voor de rechthoekszijden en C voor de schuine zijde.

Een hartstikke leuk initiatief. Alleen is er bij het herbestraten van een van de wegen langs de driehoeken iets mis gegaan. De stoeptegels zijn vervangen door een soort bakstenen, met andere afmetingen, zodat het effect is verprutst. Zó jammer.

(Dat de stelling van Pythagoras in feite niets met Pythagoras te maken heeft, zullen we verder maar buiten beschouwing laten.)

Deel dit: