de Hangende tuinen ?

Gereconstrueerde muur van Babylon

Oef, daar maakt de NU.nl toch even een uitglijder: de hangende tuinen van Babylon, zo zou recent wetenschappelijk onderzoek hebben opgeleverd, hingen helemaal niet in Babylon, maar in Nineve. Dat zou de Britse onderzoekster Stephanie Dalley van de Universiteit van Oxford beweren in haar boek The Mystery of the Hanging Garden of Babylon.

Er is inderdaad een probleem: het monument wordt genoemd in sommige Griekse teksten maar niet in de Babylonische teksten, en er is archeologisch geen spoor van te bekennen. Haar oplossing, dat het monument door de Grieken is geplaatst in de verkeerde stad, heeft echter helemaal geen nieuwswaarde. Dalley heeft het in 1994 al eens naar voren gebracht, en u vindt dat artikel hier.

De theorie is ook al weerlegd. Dat artikel is helaas niet digitaal beschikbaar, maar u vindt het in R.J. van der Spek, Studies in Ancient Near Eastern World View and Society (2008), en wel in het artikel over Berosus op blz.302-313. Daarin verdedigt de auteur, die voor elke journalist simpel bereikbaar is op onze Nederlandse Vrije Universiteit, dat de Hangende tuinen van Babylon simpelweg nooit hebben bestaan. Ik leg het hier uit.

Ik neemt dit NU.nl niet kwalijk. De gemiddelde journalist weet immers niet wie R.J. van der Spek is, en het is ook teveel gevraagd te verwachten dat elke journalist weet dat persberichten in de oudheidkunde minder dienen om de pers voor te lichten dan om naar geld te hengelen. Het persbericht van Dalley diende om een boek te promoten. Wat ik daarentegen wél heel kwalijk vind, is dat de Nederlandse geesteswetenschappen niet ergens een afdeling voorlichting hebben, waar de journalist zijn informatie kan controleren.

Naschrift

NU.nl heeft het artikel inmiddels aangepast. Hulde.

Deel dit:

4 gedachtes over “de Hangende tuinen ?

  1. MNb

    Tja, jullie historici moeten veel meer lawaai maken. Natuurwetenschappers kunnen dat, economen en psychologen ook.
    Je hebt niet onder het artikel gereageerd, zie ik. Da’s jammer, want er zitten wel degelijk een paar gezonde sceptici tussen. Als ik vanavond tijd en zin heb maak ik er een account.

  2. kaatjevdwadden

    Geachte heer Lendering, met plezier en interesse volg ik al enige tijd dagelijks uw “stukjes” die mij op mijn ouwe dag op een prettige manier bij de les houden (en aangenamer zaken duiden dan in mijn jeugdjaren het geval was). Mijn vraag is of u deze ook in gedrukte versie kunt verschaffen als naslawerk voor mijn toch wel door Parkinson aangetaste brein en ik helaas niet over een printer beschik. Uw informatie geeft me een zinnige en a.h.w. bevrijdende toegankelijkheid tot datgene wat in mijn jeugd niet aan de orde was. In afwachting van uw bericht en met dank voor de dagelijkse verrassing en vriendelijke groet, Uulrika Althuis.

Reacties zijn gesloten.