Sint-Nikolaas

Gebeente van Nikolaas van Myra (Archeologisch Museum, Antalya)

Op 6 december van een onbekend jaar in de vierde eeuw overleed in Myra de leider van de plaatselijke christelijke gemeenschap: bisschop Nikolaas. Nu er een einde was gekomen aan het aardse bestaan van de heilige, werd het lichaam dat hij had achtergelaten buiten het stadje bijgezet, langs de grote weg naar de haven waar hij zijn kerk had gebouwd.

De tijd verstreek maar de mensen vergaten de overledene niet. Ze vertelden verhalen die steeds wonderbaarlijker werden en geloofden berichten dat de overleden bisschop zeelieden in nood had bijgestaan. Hij werd erkend als beschermer van de zeevarenden en kreeg een kerk in Constantinopel.

Aan het einde van de tiende eeuw, toen de Byzantijnse prinses Theophanu werd uitgehuwelijkt aan de kroonprins van het Duitse Rijk, Otto II, nam ze de verering van Nikolaas mee naar het westen. De keizerlijke Dom in Worms bezit een klein deel van het gebeente van de heilige en in Nijmegen is een kapel voor hem gebouwd. De cultus verspreidde zich zo buiten de Byzantijnse wereld.

In 1071 leden de Byzantijnse legers bij Manzikert een nederlaag tegen de Seljukische Turken. De overwinnaars trokken de Anatolische Hoogvlakte op en bedreigden ook Myra. Om het gebeente van Sint-Nikolaas voor de christenheid te redden, namen zeelieden uit Bari het in 1087 mee. (U mag de vorige zin ook lezen als een eufemistische beschrijving van een grafroof.) Ik ben wel eens in Bari wezen kijken in de grafbasiliek, waar het lichaam nu al langer rust dan het in Myra heeft gerust.

Hoewel: misschien is niet het hele lichaam overgebracht naar Bari. Bij restauratiewerkzaamheden werden in het graf in Myra nog wat botten gevonden, zoals een onderkaak. Ze liggen nu in het Archeologisch Museum van Antalya. De vondst leidde tot enige discussie: hadden de restaurateurs wel het goede graf onderzocht? In de basiliek worden sindsdien drie plaatsen aangewezen waar het gebeente van de vierde tot de elfde eeuw gelegen kan hebben.

Of de botjes die in Myra zijn gevonden, echt die van de heilige zijn, kan alleen worden vastgesteld door ze te vergelijken met de resten in Bari. Terecht is men daar van mening dat een authenticiteitsonderzoek niet zóveel urgentie heeft dat men er Nikolaas’ grafrust voor wil verstoren. Los daarvan: het gaat bij een heilige niet om zijn relikwieën, maar om de waarden die hij tijdens zijn aardse bestaan vertegenwoordigde. Bijstand aan zeelieden noemde ik al, maar Sint-Nikolaas staat verder voor de zorg voor kinderen, bijstand aan de armen en bescherming van prostituees.

[Dit was de achtenenveertigste aflevering in mijn reeks museumstukken; een overzicht is hier.]

Deel dit:

2 gedachtes over “Sint-Nikolaas

 1. Idus

  Mede uitgaande van een onbekend geboortejaar, gaat het dan niet wat te ver door te stellen dat de authenticiteit van de botjes te Myra
  alleen kan worden vastgesteld door ze te vergelijken met de Bari-botjes? Op zijn minst kan er een overeenkomst worden aangetoond
  tussen beide skeletdelen, maar er ontbreekt archeologisch bewijs dat beenderen van de bisschop van Myra ook daadwerkelijk
  zijn beenderen zijn. Een verwisseling is ook nog mogelijk.

  1. MNb

   Tja, het is natuurlijk ook mogelijk dat de beenderen in de graven van mijn betovergrootouders verwisseld zijn. Zonder concrete aanwijzingen – wie, wanneer, waarom – en met alleen maar speculaties is de eenvoudigste hypothese toch echt dat de beenderen inderdaad van mijn overgrootouders zijn. Idem voor Sint-Nikolaas.
   Met de groetjes van Willem van Ockham.

Reacties zijn gesloten.