Hypatia van Alexandrië

Een hydrometer, zoals Hypatia die heeft laten vervaardigen, dobbert in het water. Als het een suikerhoudende vloeistof was geweest, zou het instrument wat hoger hebben gestaan.

Het is altijd wel een “dag van…” of “week van…”. Zo ook vandaag. 11 februari is door de Verenigde Naties aangewezen als de Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap. Het leek me aardig daarom eens te schrijven over Hypatia van Alexandrië.

We weten vrijwel niets over haar. Zodat ze de zin van deze “dag van…” mooi illustreert. Vrouwen zijn immers nogal eens vergeten.

Van Hypatia’s wiskundige oeuvre is bijvoorbeeld weinig meer bekend dan dat het vooral heeft bestaan uit commentaren op eerdere auteurs. Er zijn onderzoekers die denken haar hand te kunnen herkennen in overgeleverde teksten, maar aangezien antieke commentaren doorgaans anoniem waren, weten we dat eigenlijk niet voldoende zeker. Hypatia is dan ook veel bekender om haar dood in 414 na Chr. Het gaat de auteurs van de bronnen daarbij echter niet om háár, maar om de schande dat de christelijke leider zijn kudde niet in de hand had gehad. Ging het dus weer over een man.

Een brief aan Hypatia

Een van de bronnen waaruit we wel iets kunnen afleiden over Hypatia, is de korte Brief 15 van Synesios van Kyrene. Daarin is sprake van een instrument dat wij densimeter of hydrometer noemen. Je gebruikt het bijvoorbeeld om het suikergehalte van een alcoholhoudende drank te bepalen. Vincent Hunink, die erop attendeert dat de techniek niet helemaal duidelijk is, maakte voor de gelegenheid een vertaling.

Aan de Filosofe

Ik ben er zo beroerd aan toe, dat ik een hydroscoop nodig heb. Laat er een van brons voor me maken en aanschaffen. Het is een cilindrische buis met de vorm en afmetingen van een fluit. In een rechte lijn staan er inkepingen op, waarmee we het gewicht van vloeistoffen meten. Aan één uiteinde is hij voorzien van een kegel die stevig aan de buis is bevestigd, zodat kegel en buis dezelfde basis hebben. Dit is het zogenaamde baryllium. Wanneer je de buis onderdompelt in water, zal hij rechtop blijven staan en kun je de inkepingen tellen. Die geven dan een indicatie van het gewicht.

De brief roept wat vragen op, zoals die naar het verband tussen dit instrument en Synesios’ beroerde situatie. En brons is niet het geëigende materiaal voor een voorwerp dat als een dobber in een vloeistof drijven moet. We zullen die kwesties laten rusten. Onze vraag is: wat van instrument moest Hypatia (laten) maken? En ook: wat zegt haar kennis over de Romeinse wetenschap?

Ik geef nu het woord aan Mark Nieuweboer, die lange tijd werkzaam was als natuurkundeleraar in Moengo en vaak reageerde op deze blog.

Hydrometer

Wij gebruiken densimeters of hydrometers om de dichtheid van vloeistoffen te meten. De beschrijving die Hypatia ontvangt, is vrij accuraat: het gaat inderdaad om een cilindrische buis in de vorm van een fluit. Wanneer zo’n densimeter in een vloeistof wordt geplaatst, richt hij zich rechtop omdat hij aan de onderkant verzwaard is.

De werking is gebaseerd op het beroemde principe van Archimedes, beschreven in Over drijvende lichamen:

Elk voorwerp, geheel of gedeeltelijk ondergedompeld in een vloeistof, ondervindt een opwaartse kracht gelijk aan het gewicht van de door het voorwerp verplaatste vloeistof.

Het is evident dat een densimeter moet blijven drijven in de vloeistoffen die we willen onderzoeken. Dat betekent dat de gemiddelde dichtheid of soortelijke massa van de densimeter kleiner moet zijn dan die van de vloeistof. We mogen veronderstellen dat Hypatia het instrument niet van brons heeft laten maken, zoals Synesios vraagt, maar van glas of hout. Die materialen hebben immers een geringe dichtheid en zullen niet snel zinken.

Nu is het onmogelijk om krachten en dichtheden direct te meten. Wat de densimeter werkelijk meet is het volume (of liever de diepte) van de densimeter onder het vloeistofoppervlak. Aangezien het gewicht van het instrument gelijk is aan die opwaartse kracht, is dat volume omgekeerd evenredig met de dichtheid van de vloeistof. Als die laatste wordt verdubbeld, wordt het volume onder het oppervlak gehalveerd. De in de brief aan Hypatia genoemde inkepingen verwijzen uiteraard naar de schaalverdeling, die niet lineair is.

Hypatia’s hydrostatica

Hypatia moet hebben begrepen wat soortelijk gewicht/dichtheid was. Bovendien moet ze Archimedes’ hydrostatica hebben gekend en begrepen, plus het wiskundige concept van omgekeerde evenredigheid. Anders had ze het instrument eenvoudigweg niet kunnen maken. Of laten maken.

De brief aan Hypatia, die is geschreven aan het begin van de vijfde eeuw na Chr., bewijst dat er in haar tijd nog heel wat kennis van de hydrostatica was. We kunnen dus niet volhouden dat het wetenschappelijk niveau in de Romeinse tijd is afgenomen. Voordat ik deze brief las, nam ik aan dat de beschouwingen over tijd die Augustinus in de Belijdenissen inlast, uitzonderlijk waren, maar in het Alexandrië van Hypatia was dus nog heel wat natuurkundige en wiskundige kennis aanwezig.

[Een stukje waaraan Vincent Hunink en Mark Nieuweboer meewerkten. Dank jullie wel!]

Naschrift

Rinus, hieronder, is de derde die me vandaag laat weten dat brons prima zou hebben gekund. Hij heeft natuurlijk gelijk.

Deel dit:

8 gedachtes over “Hypatia van Alexandrië

 1. Sara

  De gruwelijke moord in 415 op Hypatia in Alexandrië wordt wel de eerste Heksenvervolging in de geschiedenis genoemd (F. Thiess – Das Reich der Dämonen).
  Patriach Cyrillus had in een van zijn preken Hypatia als een tovenares (heks) afgeschilderd en lasterlijke berichten over haar laten verspreiden. Daarna werd zij door zijn aanhangers gelyncht.
  Zelfs de onder ‘Imprimatur’ in 1970 verschenen verzamelband ‘ Reformer der Kirche’ schrijft over een van de grootste katholieke heiligen dat hij op zijn minst (!) moreel verantwoordelijk was voor de gemene moord op de voorname heidense Hypatia.
  Daar komt nog bij dat voor Cyrillus ‘heiden’ zo goed als hetzelfde was als ‘joods’. En die moesten wat hem betreft van de aardbodem verdwijnen., zoals Josias voor hem had gedaan. ( G. Jouassard – Cyrill v. Alexandriën, in Reallexicon für Antike und Christentum.
  Voor Cyrillus moet Hypatia wel een groot gevaar hebben gevormd …

  1. Ben Spaans

   Hier is een verslag van wat Hypatia overkwam van de hand van de auteur Socrates Scholasticus:

   ‘There was a woman at Alexandria named Hypatia, daughter of the philosopher Theon, who made such attainments in literature and science, as to far surpass all the philosophers of her own time. Having succeeded to the school of Plato and Plotinus, she explained the principles of philosophy to her auditors, many of whom came from a distance to receive her instructions.

   On account of the self-possession and ease of manner, which she had acquired in consequence of the cultivation of her mind, she not infrequently appeared in public in the presence of the magistrates. Neither did she feel abashed in coming to an assembly of men. For all men on account of her extraordinary dignity and virtue admired her the more. Yet even she fell a victim to the political jealousy which at that time prevailed. For, as she had frequent interviews with Orestes [Prefect of Egypt], it was calumniously reported among the Christian populace, that it was she who prevented Orestes from being reconciled to the bishop. Some of them therefore, hurried away by a fierce and bigoted zeal, whose ringleader was a reader named Peter, waylaid her returning home, and dragging her from her carriage, they took her to the church called Caesareum, where they completely stripped her, and then murdered her with tiles [or shells]. After tearing her body in pieces, they took her mangled limbs to a place called Cinaron, and there burnt them. This affair brought not the least opprobrium, either upon Cyril, or upon the whole Alexandrian Church. And surely nothing can be farther from the spirit of Christianity than the allowance of massacres, fights, and transactions of that sort.’

 2. Rinus

  “We mogen veronderstellen dat Hypatia het instrument niet van brons heeft laten maken, zoals Synesios vraagt, maar van glas of hout. Die materialen hebben immers een geringe dichtheid en zullen niet snel zinken.”

  Hout heeft als nare eigenschap vocht op te nemen; het gewicht gaat varieren met de hoeveel opgenomen vocht.
  Waarom zou brons niet kunnen? De huidige densimeters zijn meestal van glas en niet zo groot. Ik kan me voorstellen dat instrumentmakers in de 4e eeuw AD heel goed een bronsen densimeter hebben kunnen maken.; vergelijk:

  https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co11821/metal-hydrometer-hydrometer

  1. FrankB

   Het zou kunnen als hij flink hol is. Massief brons zinkt in water.
   Niet alle hout neemt vocht op; ook zijn er technieken om wateropname te voorkomen. Anders zouden ze geen houten boten hebben kunnen bouwen.

   1. Rinus

    Die vergelijking gaat mank. Zelfs het gewicht van een klein beetje water in het hout van de densimeter beinvloedt de meting. Voor een houten schip is het gewicht van het water in het hout van de romp veel minder van belang.

 3. Klaas Krab

  Tsja, en ook schepen van staal (die met die houten mannen) drijven prima (zolang ze niet tegen een ijsberg… etc. 🙂
  Bij vrachtschepen wordt bij het laadvermogen ook rekening gehouden met de dichtheid van het water (zoet vs. zout).

Reacties zijn gesloten.