Verkiezingprogramma’s

Dit plaatje heeft niets met verkiezingen te maken maar verkiezingen hebben wel alles te maken met haar toekomst.

De afgelopen twee weken heb ik de verkiezingsprogramma’s doorgelezen om te kijken wat de politieke partijen hadden te bieden aan mensen die, zoals ik, lijden aan ongeneeslijke liefde voor ons erfgoed en dan – in mijn geval – vooral de Oudheid. In dit stukje zal ik samenvatten waar de politieke partijen zoal aan denken, in een vervolg zal ik dan nog uitleggen wat volgens mij nodig is.

Wetenschap en politiek

Opvallend is, om te beginnen, dat de partijen meer mooie woorden wijden aan het belang van cultuur dan aan het belang van wetenschap. Vermoedelijk is dat omdat ze vinden dat het laatste vanzelf spreekt. Of vanzelf zou behoren te spreken. De consequentie is immers dat er ook met de wetenschap rekening wordt gehouden, en zoals iedereen weet heeft de politiek zich de laatste tijd weinig aangetrokken van wat bekend is over immigratie, klimaatverandering, slaapklinieken, obesitas en de opvang van mensen met psychische problemen.

Lees verder “Verkiezingprogramma’s”

CDA en SGP en de Oudheid

cda_logo

Amerika heeft al gestemd, wij doen het op 15 maart. Volgens de huidige peilingen krijgt de PVV 27 zetels. Deze partij Het enige lid heeft aangekondigd dat er geen geld meer mag naar de kunsten. De VVD gaat ook richting 27 zetels en wil een einde maken aan studierichtingen zonder arbeidsmarktperspectief.

De universiteiten, die bij de vorige verkiezingen de politiek nog adviseerden over de beleidsvoornemens met een boekje Wetenschap is ook maar een mening, zwijgen nu in alle talen. Blijkbaar is er al afscheid genomen van de culturele wetenschappen. Als er een reddingsboei is voor de humaniora, zal die moeten worden toegeworpen door de junior-partners in het komende kabinet. Vandaag kijk ik naar het verkiezingsprogramma van het CDA, met wat aanvullingen vanuit het programma van de SGP, een partij die eerlijk erkent er niet zoveel over te willen zeggen omdat – en dat is mooi bescheiden – “kunst allereerst een zaak is van degenen die er hun levenswerk van maken en ervan genieten”.

Lees verder “CDA en SGP en de Oudheid”

Christendom, Bijbel en politiek

Je kunt de Bijbel niet lezen zonder parallelteksten en commentaren.

De christelijke Bijbel is een bibliotheek teksten van uiteenlopende ouderdom en herkomst. Eén psalm zou wel eens uit de Bronstijd kunnen dateren, de jongste gedeelten lijken te stammen uit de vroege tweede eeuw na Chr. De profeet Amos veronderstelt een boerensamenleving, terwijl de evangeliën zijn geschreven in grote steden. Het is dan ook moeilijk te spreken van dé bijbelse boodschap, en ik neem aan dat ook gelovigen die vasthouden aan een zo letterlijk mogelijke uitleg van de Bijbel, er weinig bezwaar tegen zullen hebben als ik de soms evidente tegenspraken vergelijk met een meerstemmige symfonie.

Dit maakt christelijke politiek ergens heel gemakkelijk. Er is altijd wel een Bijbelvers dat je kunt benutten om een standpunt te onderbouwen. Het maakt ook kritiek op christelijke politiek erg makkelijk, want er is altijd wel een Bijbelvers dat een christelijke politicus negeert.

Lees verder “Christendom, Bijbel en politiek”