Herodotos’ betrouwbaarheid

herodotus_modern_bodrum2
Modern beeld van Herodotos (Bodrum)

Vandaag een stukje op verzoek. Een tijdje geleden benaderde iemand me of ik eens een zeer korte samenvatting wilde schrijven van de Oud-Perzische geschiedenis. Dat leek me een leuk idee en ik zal er binnenkort mee beginnen. Er lag ook een andere vraag: hoe betrouwbaar is de Griekse auteur Herodotos eigenlijk? Die tweede vraag is een mooie manier om het antwoord op de eerste vraag in te leiden.

Eerst maar even twee punten die ik in deze kleine blog vaker benadruk. Het eerste is: hét centrale thema in de oudheidkunde is dat we te weinig data hebben. Je kunt daardoor iets dat je in een tekst leest, zelden zonder meer verifiëren of falsifiëren. Je kunt dus niet zo 1-2-3 iets zinvols zeggen over Herodotos’ betrouwbaarheid.

Het tweede: mede doordat er destijds minder informatie beschikbaar was dan tegenwoordig, trokken antieke auteurs de grens tussen feit en fictie anders dan wij. Als wij iets lezen over pakweg operatie Overlord, willen we Eisenhowers dagorder lezen en hebben we liever niet dat de auteur van een boek over “the longest day” een toespraak verzint. Griekse en Romeinse auteurs doen dat echter wél omdat ze zo kunnen uitleggen wat er op het spel staat. Ze benutten dus fictie om de feiten beter uit te leggen. De feiten (in ons voorbeeld de werkelijk gehouden toespraken) waren immers toch niet beschikbaar.

Tevens hechtten antieke auteurs geloof aan bovennatuurlijke interventies en dat was te verwachten. Als het bewustzijn dat er natuurwetten zijn nog twee millennia in de toekomst ligt, spreekt het vanzelf dat mensen geen onderscheid maken tussen natuurlijk en bovennatuurlijk. Bij Herodotos lopen – althans gemeten aan onze criteria – feit en fictie dan ook dwars door elkaar.

Toch kunnen we wel wat uitspraken doen over de betrouwbaarheid van Herodotos. Het hoofddeel van de Historiën is het onvoltooid gebleven verslag van de oorlog tussen de Grieken en de Perzen. Je kunt regelmatig bronnen herkennen achter Herodotos’ verhaal. Hij had de beschikking over een dagboek van de campagne van het jaar 480 v.Chr. en het resultaat is een intern consistent verhaal dat in elk geval plausibel klinkt. Verder beschikte hij over een lijst van Perzische legeronderdelen (opnieuw: consistent en plausibel) en een “wie is wie?” aan het Perzische hof. Van dit laatste document kunnen we in elk geval vaststellen dat de Herodotos genoemde namen in het Perzisch kunnen bestaan.

Herodotos combineerde deze informatie met mondelinge overleveringen. Hij lijkt een bron in een Spartaanse koninklijke familie te hebben gekend, mogelijk koningin Gorgo, de weduwe van de Leonidas die in Thermopylai sneuvelde. Die informatie past niet altijd bij de rest en juist dat wekt vertrouwen. Herodotos had toegang tot oudere informatie en verzon er niets bij – want dan zou hij het wel iets consistenters hebben bedacht. Deze neiging om tegenstrijdigheden te aanvaarden zien we ook terug in zijn gewoonte hoor en wederhoor toe te passen: op veel gebeurtenissen weet hij verschillende visies te geven. Herodotos was de vader van de journalistiek.

Soms vraag je je echter af of hij niet in feite één bron heeft en de tweede erbij verzint omdat hij die voor zijn compositie nodig heeft. Toegegeven, er waren duizenden Perzische krijgsgevangenen in Griekenland die hij nog kon interviewen, maar de moderne historicus doet er goed aan niet álles te geloven.

Temeer omdat Herodotos in sommige delen van zijn verhaal de waarheid niet volledig vertelt. In de Babylonische verhalen suggereert hij heel sterk dat hij de stad heeft bezocht, maar we weten voldoende om te weten dat dit niet zo geweest kan zijn: daarvoor zijn de fouten te groot en te gek. Van mijn oud-docent Bert van der Spek is de observatie dat Herodotos ook nergens zegt dat hij er is geweest: de Griekse auteur schrijft weliswaar dat iets in zijn tijd nog het geval was en is bovendien hoogst suggestief als hij zegt “mensen die nooit in Babylon zijn geweest zullen wel niet geloven dat…” maar Herodotos claimt nergens expliciet de culturele hoofdstad van het oude Nabije Oosten te hebben bezocht. Niettemin: hij zou vollediger in zijn verslag zijn geweest als hij erbij had vermeld dat hij zelf Babylon niet had bezocht.

Heel anders zijn de verhalen over Egypte. Daar hebben hedendaagse onderzoekers minder gaten in kunnen schieten. Als hij evident iets zegt dat niet klopt, is de verklaring doorgaans ook onschuldig. Dat geldt tevens voor wat hij te vertellen heeft over de Skythen en Perzië: hij misleidt niet maar heeft niet alles goed begrepen. Een leuk voorbeeld is het Perzische legeronderdeel met de bizarre naam “de onsterfelijken”. Het Perzische woord voor “metgezellen”, wat vermoedelijk de naam was van een reëel bestaand onderdeel, lijkt erg veel op het woord voor “doodloos”, en Herodotos’ tolk heeft die twee woorden vermoedelijk verward.

Kortom, ik zou zeggen: Herodotos is een auteur die overgeleverde informatie accuraat doorgeeft, maar dat wil niet zeggen dat alles precies klopt. Die overgeleverde informatie kan onjuist zijn, hij kan het verkeerd hebben begrepen, hij kan de gegevens onjuist beoordelen en hij is tot slot bereid om suggestieve claims te doen. Daar tegenover staat dat hij heeft begrepen dat hij goede bronnen moest zien te bemachtigen en daarin ook is geslaagd.

Bovendien geeft hij meestal duidelijk aan wat de status is van de informatie die hij doorgeeft. Zo geeft hij bij het verhaal van de ondergang van de Spartanen in Thermopylai eerst duidelijk aan dat hij beschikte over conflicterende informatie (Leonidas zou in de steek zijn gelaten en hij zou de anderen weg hebben gestuurd), geeft hij vervolgens duidelijk aan dat het zijn persoonlijke oordeel is dat hij dat laatste gelooft, waar hij dan vervolgens een argument voor heeft (een orakel dat Leonidas zou hebben gekend). en rondt hij ten slotte af met een reconstructie van wat er gebeurd zou kunnen zijn.  Het verhaal van Leonidas’ ondergang is immers niet gebaseerd op ooggetuigen: degenen die Herodotos als bron hadden kunnen dienen, sneuvelden immers eveneens.

Ik denk dat een lezer er dus goed aan doet bij elke zin die hij in Herodotos leest, de vraag te stellen “hoe kon Herodotos dit weten?” En dat is lastig, want hij is een meeslepende auteur, die zó boeiend kan vertellen dat je al snel vergeet kritisch te zijn. Hij is gewoon de allerleukste schrijver uit de Oudheid. Punt uit.

Deel dit:

17 gedachtes over “Herodotos’ betrouwbaarheid

 1. Dirk

  Mijn middelbare schooltijd zit te ver weg om me nog veel van Herodotos’ Grieks te herinneren, maar de vertaling van Hein Van Dolen leest in ieder geval lekker weg. Je hebt inderdaad de indruk dat je naar een rasverteller zit te luisteren.

 2. mnb0

  De geschiedkundige problemen rond Herodotos zijn ook in modernere geschiedenis wel terug te vinden. Probeer maar eens een biografie te schrijven over Mazeppa, een niet onbelangrijk karakter uit de Russisch-Oekraiense geschiedenis van de 17e eeuw. Verrader volgens de één, patriot volgens de ander. En hoe er geen feiten bekend zijn heeft men er allerlei sterke verhalen bij verzonnen.

 3. “Het verhaal van Leonidas’ ondergang is immers niet gebaseerd op ooggetuigen: degenen die Herodotos als bron hadden kunnen dienen, sneuvelden immers eveneens.”

  Waarbij je nog wel even moet uitleggen waarom jij denkt dat Herodotus dit niet van Perzische ooggetuigen kon hebben vernomen.

  1. Of van Thebaanse overlevenden. Je hebt een punt.

   Ik denk dat het voorbeeld van de genegeerde Thebanen interessant is: Herodotos had ze kunnen vinden maar heeft ze niet gevonden of niet geraadpleegd. Op soortgelijke wijze zal hij Perzische gevangenen, die er waren en die hij voor de aanval op Delfi heeft geraadpleegd, domweg niet hebben kunnen bereiken.

 4. Een jaar of zeven geleden volgde ik een cursus bij de Volksuniversiteit over de Historiae van Herodotus gevolgd. Ik had de vertaling van Onno Damsté, sommigen hadden die van Hein van Dolen. Ik heb toen ook nog de Landmark Edition van Herodotus gekocht. Prachtig boek. Ik heb Herodotus toen voor het eerst volledig gelezen. Ik heb van zijn enorme vertelkunst genoten.
  Ik neem me nog steeds voor om hem een tweede keer te lezen. Zijn verhalen over de hyperboreeërs en andere volken die buiten zijn bereik vielen, zijn vaak heel fantastisch, maar ook leuk om te lezen.

  Van mijn oud-docent Bert van der Spek is de observatie dat Herodotos ook nergens zegt dat hij er is geweest…
  In de moderne tijd heeft bvb. Jules Verne bewezen dat je fictie kunt schrijven met een wetenschappelijk tintje over landen en volkeren kunt schrijven zonder er ooit geweest te zijn. Hij heeft praktisch niet gereisd, maar las kolossaal veel,ook wetenschappelijke boeken.
  IK zou graag willen weten of Herodotus kon terug teruggrijpen op schriftelijke bronnen die voor ons verloren gegaan zijn.
  Misschien leuk om te weten: Op YouTube zijn een aantal colleges over Herodotus te vinden.

   1. Klaas

    Bij de Livius cursus over Herodotus noemde je Hekataios van Milete. Was dat ook een verloren gegane schriftelijke bron?

 5. eduard

  Jona, waar kan ik dat prachtige verhaal vinden over de Perzische Gezellen die door Herodotus tot Onsterfelijken worden verhaspeld? Overigens is het ongelofelijk dat de eerste historicus meteen al zo’n hoge standaard heeft gesteld in leesbaarheid en afstandelijke nuchterheid.

  1. mnb0

   Het is eerder andersom – hij wordt de eerste historicus genoemd om zijn leesbaarheid en afstandelijke nuchterheid.

     1. Als Herodotos niet de eerste historicus is, is dat geen probleem. Dat dat altijd over hem wordt gezegd, is een van de vele onwaarheden die voortdurend worden verteld over de oude wereld. Onderscheid maken tussen “oudste” en “oudst-overgeleverde” is voor sommige classici nou eenmaal moeilijk en kijken naar de Bijbel ook.

 6. Maurits de Groot

  Erg wetenschappelijk is dit natuurlijk niet, maar ik vergeef hem graag elke fantasie, elke onnauwkeurigheid, elke overdrijving, elke misleiding. Want zoals je op het eind al zegt, er is geen leukere schrijver te vinden uit de Oudheid. Historiën blijft smullen, elke keer weer.

Reacties zijn gesloten.