Hunebed van de dag: D31 (Exloo-Zuid)

Hunebed D31 bij Exloo

Laten we er geen doekjes om winden: één hunebed moet het minst interessante zijn en ik denk dat het hunebed D31 is. Het ligt even ten zuiden van Exloo op een helling in het bos. De aanzet van de dekheuvel die er ooit overheen lag, zou nog herkenbaar zijn maar ik heb die zelf niet herkend.

Het grafmonument is niet groot: zeven meter lang en 3¼ meter breed. Ik kan zelf geen hunebed bouwen. Ik ben nooit verder gekomen dan in Archeon duwen tegen zo’n rolling stone. Dus ik doe het de hunebedbouwers allemaal niet na, maar toch, om eerlijk te zijn, daar bij Exloo maakten ze zich er wat makkelijk vanaf. En inmiddels is dit prehistorische monument ook nogal beschadigd. Wetenschappelijk onderzoek van de kelder is vooralsnog achterwege gebleven. Herman Clerinx typeert het in Een paleis voor de doden als ruïne.

Iets oostelijker van ’s Neêerlands op eenentwintig na zuidelijkste hunebed lag een ander Trechterbekergraf; geen hunebed overigens, maar een zogeheten steenkist. Die is wel onderzocht en het bleek enkele eeuwen na de bouw te zijn vernietigd. Een deel van de zwerfkeien, is verwijderd in de negentiende eeuw, toen ze als nuttig bouwmateriaal golden. Evengoed vonden de opgravers ruim drie dozijn Trechterbekerpotten.

Een van fietspad voorziene grafheuvel uit de tijd tussen 2800 en 1200 v.Chr.

In de buurt van hunebed D31 liggen grafheuvels en ook een Celtic Field, akkers uit de IJzertijd. Het is gezien door dominee Johan Picardt uit Coevorden, over wie ik het al enkele keren heb gehad (namelijk hier en daar). Hij meende dat dit een oeroude stad was, gebouwd door de reuzen die zijns inziens ook de hunebedden hadden aangelegd. Hij gebruikte voor die veronderstelde stad de naam Hunsow.

Picardts reconstructie van Hunsow

Vanaf hunebed D31 lijkt een weg te hebben gelopen langs het gesloopte hunebed D33 en het daar vlakbij gelegen D34 naar hunebed D35.

Meer weten over de Trechterbekercultuur?

Google Earth: hier. Bezocht op 4 december 2020, fietsend van Emmen naar Assen.

Deel dit: