Verkiezingprogramma’s

Dit plaatje heeft niets met verkiezingen te maken maar verkiezingen hebben wel alles te maken met haar toekomst.

De afgelopen twee weken heb ik de verkiezingsprogramma’s doorgelezen om te kijken wat de politieke partijen hadden te bieden aan mensen die, zoals ik, lijden aan ongeneeslijke liefde voor ons erfgoed en dan – in mijn geval – vooral de Oudheid. In dit stukje zal ik samenvatten waar de politieke partijen zoal aan denken, in een vervolg zal ik dan nog uitleggen wat volgens mij nodig is.

Wetenschap en politiek

Opvallend is, om te beginnen, dat de partijen meer mooie woorden wijden aan het belang van cultuur dan aan het belang van wetenschap. Vermoedelijk is dat omdat ze vinden dat het laatste vanzelf spreekt. Of vanzelf zou behoren te spreken. De consequentie is immers dat er ook met de wetenschap rekening wordt gehouden, en zoals iedereen weet heeft de politiek zich de laatste tijd weinig aangetrokken van wat bekend is over immigratie, klimaatverandering, slaapklinieken, obesitas en de opvang van mensen met psychische problemen.

Lees verder “Verkiezingprogramma’s”

De SP en de Oudheid

sp

Over een paar maanden zijn er verkiezingen. De twee grootste partijen hebben al aangekondigd dat er minder geld moet naar de culturele sector (PVV) en studierichtingen zonder arbeidsmarktperspectief (VVD). Dat bedreigt enkele musea waarvan ik hoop dat ze open blijven. Ook bedreigt het opleidingen voor oude geschiedenis en archeologie – en daarmee indirect ook klassieke talen. Die studie biedt weliswaar een wat grotere baankans, maar zonder inzichten uit de archeologie en geschiedenis is ze intellectueel dood.

Kortom, de oudheidkunde heeft er wel eens beter voor gestaan. Er was dus alle reden om eens enkele verkiezingsprogramma’s te bekijken. Ik keek daarbij alleen naar de vraag wat deze programma’s betekenden voor de oudheidkunde – opvallend genoeg lijkt geen enkele partij de oprichting van een Departement van Oudheidzaken te voorzien – en ik zal daarover de komende tijd verslag doen. Vandaag de SP, die me verraste me met een opvallend uitgebreide cultuur-paragraaf, samengevat tot “Wij gaan meer investeren in kunst en cultuur”.

Lees verder “De SP en de Oudheid”

Een beetje dom

nhm

Soms begrijp ik het nieuws gewoon niet. Of beter, ik snap mensen niet die het woord nemen over onderwerpen die voor eeuwig geassocieerd zullen worden met een blunder uit het verleden. Nout Wellink bijvoorbeeld die iets zegt over de euro, terwijl iedereen zich herinnert dat hij willens en wetens informatie over de inflatoire effecten heeft achtergehouden. Hij kan over de euro nog duizend keer gelijk hebben, maar dat doet niet langer ter zake nu hij zijn geloofwaardigheid heeft verloren.

Of neem een SP-er die waarschuwt voor te grote invloed van de politiek op de wetenschap. Tja. Dan denkt toch zelfs de meest welwillende krantenlezer ogenblikkelijk aan het door de SP geïnitieerde Nationaal Historisch Museum, dat was bedoeld om ’s Neêrlands eigen identiteit te versterken. Hoe expliciet wil je de politieke invloed hebben?

Lees verder “Een beetje dom”