Waarom een Romeinenweek?

De een gaat op pad om lezingen te verzorgen. Een ander hijst zich in een historisch kostuum om antieke ambachten te demonstreren. De derde doet zijn best om de media adequaat te informeren. De chef-wetenschap van het NRC Handelsblad interviewt een Britse oudhistoricus die naar Nederland is gekomen. Wat beweegt tientallen vrijwilligers om onbezoldigd uitleg te geven over de Romeinse cultuur?

Plezier, ongetwijfeld. De Romeinenweek is elk jaar weer gezellig.

Maar er is méér. Wat eveneens speelt is het besef dat de Romeinen belangrijk zijn geweest. Dat leerde u niet in de geschiedenisles, want het eerste kwart van de Nederlandse geschiedenis is gereduceerd tot één canonvenster. Het is dus verklaarbaar dat Halbe Zijlstra als staatssecretaris van Cultuur het belang niet inzag van ‘musea vol opgegraven potten en pannen’.

Lees verder “Waarom een Romeinenweek?”

Vooraankondiging Romeinenweek

Op zaterdag 29 april begint de Romeinenweek. Onder deze naam is het evenement toe aan zijn vierde jaargang, maar de stichting die het organiseert, RomeinenNu, is al ouder en streeft er (in samenwerking met een kleine honderd partners) al jaren naar dat er wat meer aandacht komt voor het Romeinse verleden van Nederland. Dat duurde zo’n vijf eeuwen: ongeveer evenveel als ons scheidt van de regering van Karel V. Desondanks is het antieke Nederland een beetje een vergeten thema. Net als vroegmiddeleeuws Nederland overigens.

Ik zal niet zeggen dat u gelukkiger wordt of een beter mens zult zijn als u meer verstand hebt van de Romeinse tijd. En ik weet heus wel dat het belangrijker is dat u genoeg weet van de negentiende en twintigste eeuw. Maar ik zet me graag in voor wat meer en – liever nog – wat bétere aandacht voor het Romeinse erfgoed. Daarom ben ik bestuurslid van RomeinenNu.

Lees verder “Vooraankondiging Romeinenweek”

Romeinenweek 2016

De sarcofaag van Simpelveld (foto Rijksmuseum van Oudheden)
De sarcofaag van Simpelveld (foto Rijksmuseum van Oudheden)

Morgen (als het vandaag vrijdag is) of vandaag (als het vandaag zaterdag is) begint de Romeinenweek, de jaarlijks terugkerende manifestatie waarmee de Romeinse aanwezigheid in de Lage Landen wordt belicht. Dat gebeurt grotendeels door vrijwilligers voor wie ik, bij wijze van begin van dit stukje, mijn hoed afzet. Op deze kleine blog kunt u deze week het staartje vinden van mijn reeks over het christendom in de Romeinse tijd – zondag twee stukjes – en verder een feuilleton over de Bataafse Opstand en wat stukjes over Romeinse boeken. De Livius Nieuwsbrief zal ook een Romeins tintje hebben.

Over het dit jaar gekozen thema van de Romeinenweek, water, heb ik niet zo heel veel te vertellen, maar ik verwijs u nog even naar mijn verhaal over het Romeinse aquaduct van Nijmegen en ik beloof u stukjes over de Romeinse Noordzeekust en het Thermenmuseum in Heerlen. En dat brengt me bij mijn onderwerp van deze zaterdag: musea!

Lees verder “Romeinenweek 2016”

Na de Romeinenweek

Inscriptie uit Herwen: het graf van een soldaat Mallius. In de derde regel zijn onderdeel, het Eerste Legioen. (Valkhofmuseum, Nijmegen)
Inscriptie uit Herwen: het graf van een soldaat Mallius (Valkhofmuseum, Nijmegen)

Afgelopen zaterdag publiceerde De Gelderlander, die zo aandacht besteedde aan de Romeinenweek, een interview dat Vincent Hunink en ik gaven over de Germanen en over hoe de Romeinse auteur Tacitus die woestelingen zag. Één van de reacties kwam van iemand die mailde dat hij het zo leuk vond dat er weer eens wat werd gedaan met Nederland in de Romeinse tijd, met de Bataven en de Germanen.

Ik vroeg mijn correspondent – vriendelijker dan ik het hier samenvat – of hij niet wist dat er momenteel van alles wordt gedaan met Nederland in de Romeinse tijd, dat musea het publiek steeds beter bereiken, dat elk weekend vrijwilligers uitleg geven en dat de overheid het Nederlandse deel van de limes tot werelderfgoed wil maken. Hij schreef, zo merkte ik op, nog wel tijdens de Romeinenweek, terwijl er meer dan vierhonderd activiteiten in het land plaatsvonden. De man antwoordde me dat hij het bij nader inzien eigenlijk wel wist, maar dat het niet ging om wat hij met het tijdvak associeerde. Die woorden illustreren een verdraaid ernstig probleem.

Lees verder “Na de Romeinenweek”

Romeinenweek

Reconstructie van de Augustus van Prima Porta (Allard Pierson-museum, Amsterdam)

De Romeinen zijn terug in Nederland. Van 2 t/m 10 mei barst de tweede editie los van een bijzondere week geheel gewijd aan de  Romeinen. Met een bomvolle agenda vol activiteiten door heel het land, georganiseerd door talloze culturele instellingen, verenigingen en vrijwilligers. Er is voor jong en oud wat te beleven: van wandelingen en fietstochten tot workshops en lezingen. Ook zal een bont Romeins gezelschap van oost naar west door het land trekken. Zo komt de Romeinse geschiedenis van elke streek tijdens de Romeinenweek aan bod – van Limburg tot Groningen.

De Limes (de grens van het Romeinse Rijk die dwars door Nederland liep) is een bijzonder stuk erfgoed. De bodem van ons land ligt bezaaid met archeologische schatten, van imposante godenpijlers tot gebroken aardewerk. In Groot-Brittannië en Duitsland staat de Limes al jaren op de Unesco Werelderfgoedlijst, maar in Nederland is er nog relatief weinig aandacht voor. Daar brengt de Romeinenweek graag verandering in. Tezamen met een team van enthousiaste partners – onder wie historici, archeologen, studenten en erfgoedprofessionals – zet de Romeinenweek het Romeinse verleden weer op de kaart.

Lees verder “Romeinenweek”

Romeinenweek en -festival

Een pottenbakker tijdens het festival van 2012
Een pottenbakker tijdens het festival van 2012

[Een persbericht van de stichting RomeinenNU, waarvan ik bestuurslid ben.]

Van 24 mei tot en met 1 juni 2014 vindt voor de eerste maal een nationale Romeinenweek plaats in Nederland. Tientallen organisaties op het gebied van geschiedenis, cultuur en actualiteit, zoals musea, historische verenigingen, overheden, bedrijven en media organiseren een week lang activiteiten voor een breed publiek. De Romeinenweek wordt spectaculair afgesloten op 31 mei en 1 juni met het Romeinenfestival in Nijmegen.

Lees verder “Romeinenweek en -festival”