De genezing van een blinde (1)

Genezing van een blinde, of beter, twee blinden (meer; Rijksmuseum van Oudheden, Leiden)

De wereld van het Romeinse Rijk – of beter: de hele Oudheid – is te beschouwen als een derdewereldsamenleving. Dat geldt voor de materiële welvaart, voor de demografie en voor de gezondheid. Het vleesarme dieet betekent dat mensen vaak vitamine-A-gebrek leden en dus een verhoogd risico hadden op blindheid. Er zijn dan ook talloze verhalen over mensen die ervan worden genezen of juist abrupt hun gezichtsvermogen verliezen.

Dat er anekdotes circuleerden over Jezus als blinden-genezer, is dus alleen maar logisch. Het zijn er zelfs drie en het aardige is dat ze vrij oud lijken. Dat wil niet per se zeggen dat ze dus werkelijk teruggaan op Jezus, maar wel dat er al heel snel verhalen circuleerden over zulke genezingen. De vraag hoe Jezus mensen van blindheid genas, en of deze opschorting van de natuurwetten een bovennatuurlijke ingreep was, is oninteressant. In elk geval ligt ze buiten het bereik en de belangstelling van de historicus.

Jericho

De eerste anekdote speelt in Jericho. Hier is uw synoptische overzicht, gebaseerd op de twee jaar geleden herziene Nieuwe Bijbelvertaling.

Mt 20.29-34 Mc 10.46-52 Lk 18.35-43
Toen ze uit Jericho vertrokken, volgde hem een grote menigte. Er zaten daar twee blinden langs de weg Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg; Toen hij in de buurt van Jericho kwam, zat er langs de weg een blinde te bedelen.
het was Bartimeüs, de zoon van Timeüs.
Toen de blinde een menigte voorbij hoorde komen, vroeg hij wat er gaande was. Ze zeiden tegen hem: “Jezus van Nazaret komt voorbij.”
die, toen ze hoorden dat Jezus voorbijkwam, luidkeels begonnen te roepen: “Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons!” Toen hij hoorde dat Jezus van Nazaret voorbijkwam, begon hij luidkeels te roepen: “Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!” Daarop riep de blinde: “Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!”
De mensen berispten hen en zeiden dat ze hun mond moesten houden. Maar ze riepen nog harder: “Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons!” De omstanders berispten hem en zeiden dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: “Zoon van David, heb medelijden met mij!” Degenen die vooropliepen, berispten hem en zeiden dat hij moest zwijgen, maar hij schreeuwde des te harder: “Zoon van David, heb medelijden met mij!”
Jezus bleef staan, riep hen bij zich Jezus bleef staan en zei: “Roep hem.” Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: “Houd moed, sta op, hij roept u.” Jezus bleef staan en zei dat men de blinde bij hem moest brengen.
Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus.
en vroeg: ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat k voor u doe?’ Toen deze voor hem stond, vroeg Hij hem: “Wat wilt u dat ik voor u doe?”
Ze antwoordden: “Heer, open onze ogen!” De blinde antwoordde: “Rabboeni, zorg dat ik kan zien.” De blinde antwoordde: “Heer, zorg dat ik kan zien.”

 

Jezus zei tegen hem: “Ga heen, uw geloof heeft u gered.” Jezus zei: “Zien zult u! Uw geloof heeft u gered.”
Jezus kreeg medelijden en raakte hun ogen aan. Meteen konden ze zien, en ze volgden hem.

 

En meteen kon hij zien en hij volgde hem op zijn weg.

 

Onmiddellijk kon hij zien en hij volgde hem terwijl hij God loofde.

 

Alle mensen die getuige waren geweest van dit voorval brachten hulde aan God.

[Wordt vervolgd]

Deel dit:

7 gedachtes over “De genezing van een blinde (1)

 1. Robbert

  Die blinden: zeker blij met hun zicht.
  “De vraag hoe ….. is oninteressant. In elk geval ligt ze buiten het bereik en de belangstelling van de historicus..”
  Dat kan zo voor de historicus, maar oninteressant? Ik meen te weten dat de historicus die dit schrijft, een brede belangstelling heeft buiten de oudheidkunde…

   1. Robbert

    De niet-oogspecialist leest (Wikipedia): Between 250,000 and 500,000 children in developing countries become blind each year owing to vitamin A deficiency.

 2. Ik zou toch ook denken dat de vraag in welke mate Jezus blinden echt genas, de oudheidkundige auteur van deze blog wel degelijk interesseert. Je vindt het blijkbaar wél interessant om de veel voorkomende blindheid in de oudheid te duiden door een gebrek aan Vitamine A.

  Is dat reversibel? Zou Jezus dat proces op gang hebben gebracht? En is dat dan ingekort tot “gij zult zien”? Of had Jezus een zeer grote gave om iemand die nog altijd heel slecht zag, te doen geloven dat het béétje dat hij wel zag, daar plots gekomen was.

  Was Jezus als mirakelman dus iemand die wat meer wist van geneeskunde dan de gemiddelde gebedsgenezer? Was hij een fantastische manipulator? Of beide? Of nog iets anders – bijvoorbeeld dat zijn volgelingen hem later allerlei apocriefs hebben toebedeeld.

  Dat laaste is wellicht de meer zuivere oudheidkunde: afhankelijk van de bestaande bronnen de kans inschatten dat men mekaars fantasie heeft beïnvloed.

Reacties zijn gesloten.