Joodse literatuur (2): Na de ballingschap

Dit kleitablet in het Pergamonmuseum (Berlijn) documenteert hoe de Judese koning Jojachin in Babylonië in ballingschap was.

Dit is het tweede deel van een chronologisch overzicht van de joodse literatuur, waarvan het eerste deel hier was. Een beredeneerd overzicht vindt u daar. In de nu beschreven periode, die begint in 587 v.Chr., vinden we de joodse schrijvers in Babylonië, waar een belangrijke redactie van de Wet van Mozes heeft plaatsgevonden. Die heb ik, wegens de enorme complexiteit, buiten deze tabel gehouden. In 539 onderwierp koning Cyrus van Perzië de Babyloniërs en keerden de joden terug uit hun Babylonische Ballingschap.

Deze terugkeer wordt meestal geplaatst in de jaren na 539, maar er is wel enige twijfel. Het nederzettingenpatroon in het land van Israël veranderde pas in het tweede kwart van de vijfde eeuw v.Chr. en de geslachtslijsten in Kronieken suggereren ook een latere terugkeer. (Als de joden meteen zijn teruggekeerd, zijn de generaties tussen 587 en 539 namelijk wel erg kort en die na 539 wel erg lang.) Deze kwestie is belangrijk, omdat een langer verblijf in het oosten meer gelegenheid laat voor de beïnvloeding die er evident is. Teksten als Kronieken documenteren een van oorsprong Perzisch dualisme. Satan maakt zijn opwachting.

Ik herinner er nog even aan dat in het boek Jesaja drie redactiefases zijn te herkennen (Proto-, Deutero- en Trito-Jesaja), die weer verder zijn te verdelen.

Zulke verdelingen, onderverdelingen en dateringen van de joodse literatuur vormen het onderwerp van discussie, maar dat Alexander de Grote in het najaar van 332 een einde maakte aan de Perzische heerschappij, staat niet ter discussie. In het daarop volgende voorjaar kwam hij nog eens door de regio, nu op weg van Egypte naar Mesopotamië.

Appendix bij Deuteronomistische
Geschiedenis
(2 K 23-25)
c.550
Jojachin in Babylonië (ANET3, 308)
Ezechiël c.550
Deutero-Jesaja A (13-14, 21, 33, 40-48) c.545
539 Val van Babylon (Cyruscilinder); terugkeer
Psalm 126, 137 Na 539
Micha 2-5 Na 539
Deutero-Jesaja B (49-55) c.520
Trito-Jesaja A (34-35, 60-62) c.500
Maleachi c.470
Trito-Jesaja B (56-59, 63-66) Vijfde eeuw
Haggai c.450
Zacharia 1-8. 14 c.450
Spreuken 1-9 Vijfde eeuw
Trito-Jesaja C (1, 24-27) Eind vijfde eeuw
Joel c.400?
Job Vierde eeuw
Esther Vierde eeuw
Jona Vierde eeuw
Kronieken Vierde eeuw
EzraNehemia Na 336
332 Alexander de Grote

[Wordt vervolgd; straks is er een leesrooster]

Deel dit: