De tempel van Elagabal in Rome

De schaarse resten van de tempel van Elagabal

Een van de meest curieuze personen uit de Oudheid was de kindkeizer Heliogabalus (r.218-222). Die heette eigenlijk Varius Avitus Bassianus, maar toen hij eenmaal keizer was, noemde iedereen hem Antoninus. De naam waaronder hij beroemd is geworden, Heliogabalus dus, is een verbastering van de naam van de door hem vereerde Syrische zonnegod Elagabal. Dat is ook al niet de echte naam van die god, want die heette in het Aramees Ila ha-Gabal, “heer van de berg”. De bijnaam Heliogabalus is daarvan dus een verbastering. Weliswaar zou Elagabalus meer voor de hand hebben gelegen, maar met het ietwat onlogische eerste element verwijst de weergave ook naar de Griekse zonnegod Helios.

Kortom: er was een kindkeizer die we gemakshalve Heliogabalus noemen en die vereerde een zonnegod die we Elagabal noemen.

Wie een mooi boek wil lezen over Heliogabalus’ wonderlijke regeringsperiode, kan terecht bij Louis Couperus. Zijn roman De berg van licht (1905) is in feite een omgekeerde Stille kracht: in het laatstgenoemde boek gaat een westerling ten onder in de Oost, in De berg van licht gaat een oosterling ten onder in het Westen. Het is trouwens interessant hoe Couperus een Syrische wereld toont waarin androgyniteit zo niet geaccepteerd dan toch denkbaar was. Wie nu fronst bij non-binariteit, zou eens Couperus kunnen gaan lezen.

De tempel van Elagabal

De historische Heliogabalus bouwde in Rome een tempel voor Elagabal. Op de heuvel Palatijn natuurlijk: niet alleen naast het door Domitianus gebouwde keizerlijk paleis, maar ook en vooral op een hoog punt. Elagabal was immers een berggod.

Het terras van het Elagabalium was er al. Domitianus had het aangelegd en misschien stond er al een tempeltje voor Jupiter. Hoe dat ook zij, op dat terras bouwde Heliogabalus een tempel voor zijn Syrische god, die hij hier vereerde met twee godinnen, Atargatis en Astarte. Dit was geheel volgens de Syrische gewoonte, maar vrome Romeinen moeten dit drietal hebben ervaren als provocatie. Eén heuvel verderop stond immers de tempel van Jupiter, die zijn tempel deelde met Juno en Minerva. Wat bracht die Syrische knaap van anti-triade?! Het werd er niet veel beter op toen Heliogabalus ook het beeld van Venus Caelestis (Tanit) liet overbrengen vanuit Karthago.

Na Heliogabalus’ dood werd zijn zonnetempel gewijd aan Jupiter. Daar is later een kerk gebouwd voor Sint-Sebastiaan. Door de herbouw is vrijwel niets over van de tempel, behalve een ruïne in de meestal afgesloten tuin. Makkelijk zichtbaar is de vijfvoudige toegangspoort, waar de heilige ter dood zou zijn gebracht. Ik ben nooit verder dan de poort gekomen maar kreeg bovenstaande foto van de schaarse architectonische resten in de tuin onlangs toegestuurd.

PS

Even nog iets anders. Ik werk momenteel aan Oudheidkunde is een wetenschap (en dat mag je ook best eens uitleggen). Het boek verschijnt eind november. Hier is de flaptekst:

Oudheidkunde is een wetenschap: in dit boek legt Jona Lendering uit waarom. Nieuwe data en nieuwe perspectieven leiden tot nieuwe inzichten. Nieuwe technieken leiden bovendien tot nieuwe soorten inzicht. Nog mooier zijn de kruisbestuivingen, zoals wanneer de bioarcheologie de literatuurwetenschap verrijkt.

Lendering zou willen dat de oudheidkundige wetenschapen zich vaker presenteerden met deze innovaties. Als de Oudheid in het nieuws komt, is het immers veelal met overdrijvingen, in-de-Oudheid-hadden-ze-ookjes en wist-je-datjes. In Oudheidkunde is een wetenschap beschrijft Lendering de vernieuwing, benoemt hij de aanhoudende oudheidkundige zelftrivialisering en oppert hij alternatieven.

Mijn uitgever steekt zijn nek uit door het uit te geven, want dit boek gaat niet over de Oudheid maar over oudheidkunde. Geen onderwerp dat gegarandeerd zwarte cijfers schrijft.

Dus bestel dat boek hier, als u het bij mijn uitgever wil bestellen, of daar, als u een plaatselijke boekhandel wil steunen (die landelijk bezorgt). In beide gevallen heeft u het ruim vóór Sint-Nikolaas, dus bestel het meteen als u er iemand een plezier mee denkt te doen. En als u mijn schrijfsels niks vindt, koop het dan voor iemand aan wie u een hekel hebt.

Deel dit:

9 gedachtes over “De tempel van Elagabal in Rome

 1. Han Borg

  Ja, De Berg van Licht…alleen al de eerste lange zin op de eerste pagina van deze schitterende roman maken dat je als lezer al snel in de wereld van de 3e eeuw na Chr. bent beland. “In den zoelen nacht van nazomer triltintelden over Emessa aan wijd effen hemel van wolkenlooze nachtkleur de duizende en duizende kristallen sterren, en tusschen de schitterendste vulde de hemelafgrond zich met fijner gepoeier van licht, terwijl daar omheen weêr kleinere dan die zongroote, maar grootere dan zoó poeierfijne geprikt waren in onbenaderbaren overdaad, als waren van starrenweelde de goden dronken geweest, als hadden zij allen, de goden, alle de starren uitgezaaid in zwijmelende lichtdronkenschap.” Misschien een idee om dit boek ook eens te ‘hertalen’, voor de jeugdige lezers anno 2023? Weliswaar doe je Couperus daarmee weinig recht, maar je krijgt er misschien ook wel nieuwe lezers mee over de streep.

 2. Frans Buijs

  Niet duur. Maar ik wacht gewoon tot het in de winkel ligt, dan verdient de lokale boekhandel er ook wat aan.

 3. FrankB

  Met een knipoog naar gisteren: Marcus Aurelius Antoninus was een beroerde keizer. Dat oordeel kunnen we rustig vellen.

  1. Ben Spaans

   Over het gedram op zaken als non-binariteit mag wel eens gefronst worden ja, op zijn minst.
   Ook in derde eeuws Syrië was het niet de norm, ook al is het denkbaar geweest.

   1. Zoals Couperus het presenteert, waren de grenzen niet zo absoluut als traditioneel wel aangenomen. Daar zijn ook antieke voorbeelden voor te noemen. Daar zou ik acht op slaan. Het leuke van het kennen van de Oudheid is dat je alternatieven krijgt aangereikt voor hedendaagse ideeën. Je leert dat je eigen opvattingen ook maar plaats- en tijdgebonden zijn. Dat is winst. Het wil niet zeggen dat je de antieke (of Couperus’) ideeën moet overnemen.

 4. Ben Spaans

  Het ter discussie stellen van sekse-verschillen of ze willen ‘diversificeren’ staat haaks op de positie van vrouwen. Dat kan toch ook niet de bedoeling zijn….?
  Jolande Withuis, biografe van Koningin Juliana, betoogt iets dergelijks in het zomernummer van HP/De Tijd.

  1. Frans Buijs

   Jan Kuitenbrouwer heeft in hetzelfde blad vrij uitgebreid geschreven over dit onderwerp. Er zitten fanatieke trekjes aan die gender-ideologie en daar mag inderdaad wel eens over worden “gefronsd”.

Reacties zijn gesloten.