Raymond III van Tripoli (3)

Hattin: Saladin en Guy strijden om het Ware Kruis (Raymond III is niet afgebeeld)

Vandaag het laatste stukje in mijn reeks over de graven van Tripoli. Korte inhoud van het voorafgaande: de dynastie is in de nasleep van de Eerste Kruistocht gesticht door Raymond van Saint-Gilles, kreeg zijn hoofdstad dankzij graaf Raymond I (r.1105-1112), werd onafhankelijk dankzij graaf Pons (r.1112-1137), maar moest zijn verdediging uitbesteden aan de Hospitaalridders en Tempeliers ten tijde van graaf Raymond II (r.1137-1152). Hij werd door Assassijnen vermoord.

Zijn zoon en opvolger, Raymond III, verwierf als leenman van de koning van Jeruzalem de heerschappij in Galilea en schopte het tot regent voor de minderjarige koning Boudewijn IV de Melaatse. Toen die in 1176 meerderjarig werd, keerde Raymond III terug naar het noorden. In het daarop volgende jaar versloegen de jonge koning en zijn adjudant Reinoud van Châtillon in de slag bij Montsigard de inmiddels gevreesde Saladin.

Een verdeeld koninkrijk

Om het vervolg te begrijpen, eerst nog even de stamboom die ik al eens toonde. In 1177 overleed Willem van Montferrat en koning Boudewijn zocht een echtgenoot voor zijn zus Sybilla.

Een echtgenoot die feitelijk was voorbestemd voor het koningschap, want de melaatse koning schatte zijn eigen levensduur laag in. Kort voor Pasen 1180 probeerde Raymond III, samen met de prins van Antiochië, een staatsgreep uit te voeren. Met een leger trokken ze naar Jeruzalem, waar ze prinses Sybilla wilden laten trouwen met hun bondgenoot Boudewijn van Ibelin en de koning tot aftreden wilden dwingen. Koning Boudewijn reageerde echter doortastend door zijn zus meteen te laten trouwen met Guy van Lusignan. Raymond en zijn vrienden moesten het fait accompli accepteren.

Raymond III als bestuurder

Nog datzelfde jaar sloot koning Boudewijn een wapenstilstand met Saladin, die nu de handen vrij had voor een aanval op Tripoli. Hij rukte op vanuit Baalbek, terwijl zijn vloot vanuit Egypte de kust plunderde. Aan het einde van het jaar sloot hij ook met Raymond een wapenstilstand. Saladin had rust gekocht en kon de verliezen van de slag bij Montsigard herstellen.

Een inscriptie uit Tripoli vermeldt de bouw van een munt en een molen.

Raymond had nu allerlei zaken aan zijn hoofd. In Jeruzalem was hij persona non grata en hij kon zich toeleggen op het besturen van zijn eigen graafschap. Een belangrijk succes was het verdrag dat hij sloot met de maronitische christenen, hoog in de bergen, die in 1181 het gezag van de paus erkenden. Dit leverde het graafschap extra steun uit het westen op. Het lijkt erop dat Raymond steeds meer zaken ging doen met kooplieden uit Pisa.

Soldaat en regent

In 1182 laaide de oorlog tussen het koninkrijk Jeruzalem en Saladin weer op. Meestal wordt Reinoud van Châtillon verantwoordelijk gehouden, die de wapenstilstand zou hebben geschonden, al is goed denkbaar dat Saladin een aanleiding heeft gezocht. Koning Boudewijn IV de Melaatse riep een leger op voor een veldtocht naar Petra. Raymond, die conflicten met Saladin altijd uit de weg ging, was er tegen. Met een rationeel argument overigens: tijdens de afwezigheid van de soldaten zou Saladin elders kunnen toeslaan, wat inderdaad gebeurde. Raymond nam echter wel deel aan de veldtocht in het Overjordaanse.

Inmiddels verslechterde de toestand van de koning en zijn zwager, Guy van Lusignan, werd regent. Hij trok een groot leger samen bij Sepforis, met het idee Saladin aan te vallen, maar toen het erop aankwam, weigerden de baronnen in actie te komen. Guy werd als regent vervangen door Raymond III van Tripoli. Die trok meteen met zijn koning naar Kerak, het kasteel van Reinoud van Châtillon, dat door Saladin werd belegerd. Het Kruisvaardersleger dwong hem tot de aftocht.

Kerak

Het zou een van de laatste successen zijn die de Kruisvaarders behaalden. Twee jaar later overleed koning Boudewijn IV; zijn zoontje Boudewijn V overleed enkele maanden later; Guy van Lusignan verwierf de troon maar had niet ieders steun; en weer twee jaar later werd hij verslagen bij Hattin. Het Ware Kruis viel in handen van de moslims. Niet veel later nam Saladin ook Jeruzalem.

De schuldvraag

Al sinds het eerste regentschap van Raymond III waren de rijksgroten in Jeruzalem verdeeld geweest. Zo had koning Amalrik willen samenwerken met de Assassijnen tegen Saladin, terwijl Raymond de confrontatie met Saladin altijd uit de weg was gegaan (behalve tijdens de campagnes rond Petra en Kerak). Ik noemde als verklaring voor Raymonds beleid persoonlijke motieven. Maar dat hoeft het laatste woord niet te zijn. In de jaren na 1177, na de overwinning van Boudewijn en Reinoud van Châtillon bij Montsignard, leek Saladin zwak te staan. Misschien was streven naar detente wel een reële optie, of leek het zo, en was Raymonds politiek rationeler dan ze in terugblik lijkt. Zoals het ook mogelijk is dat de agressievere politiek van koning Boudewijn en Reinoud van Châtillon de juiste koers was.

In elk geval: de verdeeldheid was er. Na de dood van Boudewijn IV weigerde Raymond de nieuwe koning Guy van Lusignan te erkennen. Die trok daarop Raymonds leen in Galilea in, waarop Raymond Saladin uitnodigde. Dat lijkt hoogverraad, maar het was niet voor het eerst dat een leider van een Kruisvaardersstaat steun vroeg van een islamitische vorst. De Arabische auteur Ibn al-Athir kent zelfs de termen van de overeenkomst: als Saladin de oorlog zou winnen, zou Raymond de onafhankelijke koning van alle Franken zijn. Anders gezegd, Saladin wilde Raymond tot cliënt-koning benoemen. Als dit waar is, en als Saladin zich aan de afspraken zou hebben gehouden, was dit niet de slechtst mogelijke deal.

Hoe dit ook zij: Raymond III is de geschiedenisboeken in gegaan als verrader van de christelijke zaak. Maar dat is niet de volledige waarheid.

Hattin

Hattin en daarna

Toen Saladin eenmaal begon aan zijn offensief en het beleg opsloeg voor Tiberias, realiseerde Raymond zich dat de Arabische leider sterker was dan hij had voorzien. Nu erkende hij Guy alsnog als koning, herkreeg zijn leen en sloot zich aan bij het leger dat in Sepforis samenkwam. De weinige troepen die hij in zijn eigen graafschap had, nam hij mee. Daarmee nam Raymond een enorm risico: hij had immers in 1180 een wapenstilstand gesloten met Saladin. Bovendien werd zijn echtgenote Eschiva belegerd in Tiberias. Door vanuit Sepforis mee op te rukken naar Hattin, riskeerde Raymond dus zowel zijn familie als zijn graafschap.

Toen het gevecht bij Hattin, 4 juli 1187, eenmaal verloren leek, leidde Raymond de terugtocht richting Tyrus. Omdat hij sindsdien is komen gelden als verrader, is dit uitgelegd als een vlucht, maar je kunt het ook lezen als een poging te redden wat er nog te redden viel. Saladin achtervolgde hem en bezette Byblos, later gevolgd door Beiroet. Daarna rukte hij op naar Jeruzalem, dat hij op 2 oktober innam.

Het Kruisvaarderskasteel van Byblos

Raymond was ondertussen van Tyrus langs Beiroet en Byblos naar Tripoli gevaren. Daar ontmoette hij Eschiva. Het staat vast dat hij sombere buien had en in september is bezweken. Een gebroken man, die geweten moet hebben hoe latere generaties over hem zouden oordelen. Hij liet het graafschap Tripoli na aan de prins van Antiochië, die het sindsdien in personele unie bestuurde.

Deel dit:

10 gedachtes over “Raymond III van Tripoli (3)

 1. FrankB

  “al is goed denkbaar dat Saladin een aanleiding heeft gezocht”
  Met wat er bekend is van RvC lijkt mij dat Salah ad-Din alleen maar hoefde te wachten op een geschikte aanleiding. Met wat er bekend is van SaD lijkt mij dat hij dat ten volle besefte.

  “de juiste koers”
  Naar mijn bescheiden mening wás de enige juiste koers voortdurende steun van de grote christelijke rijken. Gebrek aan lange termijn visie breekt de westerse naties wel vaker op in de internationale politiek. SaD had die wel.

  1. “Met wat er bekend is van RvC lijkt mij dat Salah ad-Din alleen maar hoefde te wachten op een geschikte aanleiding.”

   De hamvraag is wat we eigenlijk weten over Reinoud van Châtillon. En over alle andere actoren uit die tijd. Vrijwel alle bronnen (met Willem van Tyrus als voornaamste uitzondering) zijn geschreven na Hattin. Heel veel bronnen zijn geschreven na de Derde Kruistocht, toen met Saladin (voordien gepresenteerd als de duivel in hoogsteigen persoon) was onderhandeld en hij moest worden gepresenteerd als nobel en onverslaanbaar.

   Bedenk dat Runcimans visie op de Kruistochten (waarin de westerlingen de barbaren zijn en waarin het altijd nieuwkomers zijn die problemen veroorzaken voor de lokale, met de moslims samenwerkende christenen) geldt als achterhaald. Goed geschreven, maar simpelweg niet juist.

   Een echt nieuwe synthese is er bij mijn weten niet.

   1. FrankB

    Die wreed vs nobel tegenstelling boeit mij sinds lang al niet meer. Gemakshalve ga ik er vanuit dat iedereen in een oorlog wreed is, tenzij het tegengestelde bewezen is. In het geval van SaD rieken nobele gestes vaak naar eigenbleang. Kortom: ik verkies de Machiavelliaanse benadering.

    “wat we eigenlijk weten over Reinoud van Châtillon”
    Heb ik een eenvoudige vraag. Worden zijn overvallen op Arabische karavanen betwist? Wreed en slecht of niet, zijn ze historisch dan was RvC dom: provocatie zonder politiek of militair voordeel. Aan de andere kant ga ik er van uit dat SaD die overvallen helemaal niet erg vond, want ze pasten in zijn politieke kraam. Zoals ik al schreef, hij had een lange termijn visie. Wellicht heeft hij die overvallen uitgelokt. Dan was RvC nog steeds dom. Daar ga ik vooralsnog van uit, omdat de Slag bij Hattin niet bepaald een voorbeeld was van politiek en militair genie bij de kruisridders. Maar ik geef toe – deel van mijn paradigma is dat in de internationale politieke domheid erger is dan een slecht karakter bij politici. RvC zoals door mij geschetst bevestigt dit paradigma.
    Heeft RvC geen karavanen overvallen dan wordt het een ander verhaal.

 2. Harry ten Brink

  Laat ik nu net mijn kleinzoon met de kruistochten hebben geholpen en interesse in die periode hebben gekregen. Een interessante verdieping van de persoon Saladin die genoemd wordt in het canon.
  Dan de kanttekening ook mbt het canon: te veel namen van randfiguren die niet van belang zijn. Voor VWO-ers geldt dat zij niet kritisch zijn en dus alle namen willen onthouden waardoor ze het spoor bijster raken. Dat geldt ook voor mij als geinteresseerde leek
  Harry ten Brink

 3. Marijn Taal

  ‘Twee jaar later overleed koning Boudewijn IV; zijn zoontje Boudewijn V overleed enkele maanden later;’
  Boudewijn V was niet het zoontje maar het neefje van de melaatse Boudewijn IV.

  Ik heb pas een boek uitgelezen over precies dit onderwerp dat ik aan kan raden: The Road to Armageddon: The Last Years of the Crusader Kingdom of Jerusalem van W.B. Bartlett gaat over de laatste jaren van het (volledige) koninkrijk van Jeruzalem in de aanloop naar de slag bij Hattin en over de rollen die Reinoud van Châtillon en Raymond III van Tripoli hierin gespeeld hebben. Raymond was overigens hoofd van de meer inheems geworden partij binnen het koninkrijk dat samenwerking met de vijand adviseerde om de verschillende islamitische facties tegen elkaar uit te spelen, de partij van de duiven genaamd, terwijl Reinoud het meest fanatieke lid was van de partij van de meer recentelijk uit het westen gekomen spelers, zoals ook de Vlaamse grootmeester van de Tempeliers Geraard van Ruddervoorde, van de partij die de haviken genoemd werden.

  Uiteindelijk wisten de haviken de zwakke koning Guy de Lusignan onder druk te zetten om Saladins belegering van Tiberias met geweld op te gaan heffen, wat leidde tot het rampzalige verlies bij de Horens van Hattin.

  1. Ik ken dat boek niet maar weet wel dat Runcimans idee over plaatselijke duiven die met de moslims wilden samenwerken en recent aangekomen haviken, in de aanloop naar Hattin niet klopt.

   1. Marijn Taal

    Ik heb Runciman niet gelezen dus ik weet niet tot in hoeverre Bartlett hem navolgt, maar zijn analyse van de twee partijen leken me vrij overtuigend. Mag ik vragen waar en door wie het duiven-haviken-idee blijkbaar inmiddels weerlegd is?

    1. Je zou kunnen kijken naar het werk van Kevin James Lewis (The Counts of Tripoli and Lebanon in the Twelfth Century) en Jean Richard (Le comté de Tripoli sous la dynastie toulousaine).

Reacties zijn gesloten.