Tollenaars

Romeins belastingkantoor (Makthar)

In verschillende verhalen uit het Nieuwe Testament komen tollenaars voor. Ze waren verantwoordelijk voor het innen van de belastingen. Het woord “tollenaar” komt van een Grieks woord τελώνης, dat verwijst naar het wegen van grote sommen geld. Belastingen werden namelijk voor een flink deel voldaan in klinkende munt; hierboven ziet u de bakken waarin de belastingplichtigen hun geld kwamen storten.

Belastinginners doen nuttig werk. De overheid garandeert de grensverdediging, de openbare orde, de rechtspraak en allerlei openbare voorzieningen. Dat was in het Romeinse Rijk niet anders dan bij ons en dat wisten de ingezetenen van het Mediterrane wereldrijk natuurlijk ook. Dat maakt de diepe weerzin die men tegen de tollenaars voelde, op het eerste gezicht wat curieus. Als verklaring wordt vaak corruptie genoemd, en daar is ook wel enig bewijs voor. Johannes de Doper draagt de belastinginners op niet teveel te vragen (Lukas 3.13). Ik vraag me echter af of dit wel het hele verhaal is. Eerst een blik op het systeem, daarna op de toepassing.

Lees verder “Tollenaars”

Belastingen

Lange Niezel 25, Amsterdam

Beste A,

Je bent net zelfstandig gaan wonen en je vraagt op je Facebook-pagina:

Ik wil graag weten waarom ik zoveel aparte belastingen moet betalen zoals waterschapsbelasting, gemeentelijke belasting en wegenbelasting….bovenop de inkomstenbelasting… Wie is er verantwoordelijk voor dit systeem?

Ik begon een antwoord te schrijven maar het werd lang genoeg om erover te bloggen. Dus bij dezen.

Lees verder “Belastingen”

Waarom congressen gratis moeten zijn

U en ik betalen belasting. Eén van de beginselen van behoorlijk bestuur is dat we daarvoor ook iets terugkrijgen. Dat geldt ook voor de wetenschap. De universiteiten zijn er in de eerste plaats om ons te informeren. De andere taken zijn daarvan slechts afgeleiden: onderzoek om accurate informatie te geven en onderwijs om te kunnen blijven informeren.

Artikel 1.3.1 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek schrijft expliciet voor dat de universiteiten hun informatie dienen over te dragen aan de samenleving. Bij mijn weten wordt nergens aan wetenschappers het recht verleend daarvoor geld te vragen, en er is zeker geen enkele bepaling die wetenschappelijk onderzoekers toestaat hun artikelen over te dragen aan een commerciële uitgeverij die er vervolgens geld voor vraagt.

Alle wetenschappelijke informatie is van u. Dat ze in de praktijk vaak op betaalsites ligt, is – heel simpel – een overtreding van de wet. U hebt al betaald om het onderzoek te laten doen en het gaat niet aan dat u een tweede keer moet betalen als u de resultaten wil kennen.

Lees verder “Waarom congressen gratis moeten zijn”

Geef de keizer wat des keizers is

Munt van keizer Tiberius (Valkhof-museum, Nijmegen)

Ze stuurden enkele farizeeën en herodianen naar Jezus toe om hem een ongeoorloofde uitspraak te ontlokken. Toen ze bij hem gekomen waren, zeiden ze tegen hem: “Meester, we weten dat u oprecht bent en dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen. U kijkt niemand naar de ogen, maar geeft in alle oprechtheid onderricht over de weg van God. Is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer of niet? Moeten we betalen of niet?”Maar omdat hij hun huichelarij doorzag, antwoordde hij: “Waarom stelt u me op de proef? Laat me eens een geldstuk zien.”

Ze gaven hem een munt en hij vroeg hun: “Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?

“Van de keizer,” antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: “Geef wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.” En ze waren met stomheid geslagen. (Marcus 12.13-17)

Lees verder “Geef de keizer wat des keizers is”