Meer NWA: tunnels bij de piramiden

De piramide van Cheops
De piramide van Cheops

Ik vertelde gisteren dat de oudheidkundige disciplines te maken hebben met een gierend gebrek aan data en dat er door de empirische zwakte nogal wat subjectiviteit is geslopen in de verbanden tussen die data. Die verbanden laten zich, door datzelfde datagebrek, moeilijk weerleggen en zo zitten we opgezadeld met enkele achterhaalde negentiende-eeuwse sjablonen (superieur Europa versus inferieur Azië, humanisme versus religie, imperium versus barbaren) en met enkele begrippen die ook al niet passen bij de antieke verhoudingen. Ik noemde het koningschap, steden en de staat.

Het dringt niet echt door dat die sjabloons achterhaald en die begrippen geproblematiseerd zijn, zodat de oudheidkunde blijft worstelen met de negentiende eeuw. Dat geldt voor de wetenschappers zélf, die al een halve eeuw streven naar interdisciplinariteit maar er almaar niet in slagen de historisch gegroeide grenzen van hun vakgebieden te slechten, en dat geldt voor het grote publiek. Dat merken we bij deze nagekomen vraag uit de Nationale Wetenschapsagenda (NWA):

Ligt er een tunnelsysteem onder de piramiden van Gizeh?

Antwoord: nee.

Lees verder “Meer NWA: tunnels bij de piramiden”

Piramide

De piramide van Cheops
De piramide van Cheops

Cairo, maandag 7 januari 2008. Ik ben voor het eerst in Egypte. We rijden naar de piramiden en ik zit naast de chauffeur. De weg maakt een bocht en ineens klopt er iets niet meer aan mijn uitzicht. Recht voor me zie ik een grauwe driehoek, vaag en ver weg. Zo enorm groot dat ik een “wauw” niet kan onderdrukken. Als je dingen door hun afstand vaag ziet, zijn ze meestal klein. Maar dit keer past de vaagheid niet bij de omvang.

Er zijn vier echt grote piramiden – ik bedoel met een inhoud van meer dan een miljoen kubieke meter. Twee daarvan zijn gebouwd door koning Snofru (de knikpiramide en de rode piramide in Dashur), de grootste werd in Giza gebouwd door diens zoon Cheops en daarnaast verrijst de piramide van diens kleinzoon Chefren. (Egyptologen hebben het over Sneferu, Khufu en Khafre.) Eerdere en latere piramiden waren aanzienlijk kleiner.

Lees verder “Piramide”